Wie A zegt, moet ook B zeggen.

DISCLAIMER: Hoewel ik het niet vooraf doe, is alles wat ik hieronder schrijf HELEMAAL wetenschappelijk te onderbouwen en te herleiden in onderzoeken uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappers, die dit publiceren op PubMed of in The Lancet, de officiële bron van medische wetenschap voor de hele gemeenschap van onderzoekers, wereldwijd.

 

Wie A zegt, moet ook B zeggen.

De tekst op de afbeelding hiernaast, die al enige tijd circuleert op social media, heb ik domme tekst genoemd.

Mensen die deze tekst delen zijn niet dom, enkel slecht geïnformeerd. In veel gevallen staan ze niet open voor informatie die wél klopt, omdat hen verteld is dat die informatie desinformatie en nep-nieuws is. Wat dat betreft verdient Willem Engel geen pluim, want hij heeft de reputatie van mensen die wel onderzoek doen weinig goeds gedaan. Gelukkig hangt de wetenschap niet af van Willem Engel en is er veel terug te vinden op honderden websites, allemaal met officiële bronvermeldingen naar gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Oké, laat me ingaan op wat zinnen uit de tekst. Ik heb ze vetgedrukt, zodat je kunt meelezen.

Ik wil nog steeds mensen knuffelen zonder angst.

Deze angst is veroorzaakt door de overheid en de media, niet door de medische wetenschap. Mensen zonder symptomen kunnen elkaar altijd knuffelen, want de kans op besmettingen is feitelijk nihil. Bovendien tonen asympomatische besmettingen aan dat corona eigenlijk helemaal niet gevaarlijk is. Anders was je niet asymptomatisch, maar ziek geworden. Jouw angst, hoe reëel ook voor jou, is ongegrond en volkomen denkbeeldig.

En ik wil weer een normaal leven leiden zonder angst.

Ook hier zijn de overheid en de media debet aan; zowel aan het stoppen van het normale leven, als jouw angst. Had de overheid het leven gewoon laten doorgaan, zoals in Zweden, dan waren er percentueel gezien niet meer of minder zieken geweest. Men had het kunnen houden bij: goede adviezen over gezond leven, persoonlijke hygiëne, advies over het dragen van mondkapjes, ventileren en ontspanning zoeken in de buitenlucht en het slikken van supplementen als Vitamine D, C en zink.

Besmet worden is niet het probleem. Eigenlijk is het de weg naar de oplossing, namelijk: groepsimmuniteit. Jouw conditie is het probleem: je lichaam bepaalt of je symptomen krijgt of niet. Wanneer je jezelf kwetsbaar waant, wees dan absoluut voorzichtig. 

De weinige jonge mensen die ernstig ziek werden hadden zwaar overgewicht, een genetische afwijking of waren al ernstig ziek, bijvoorbeeld door chemotherapie. Al deze zaken zijn consequent buiten het nieuws gehouden, om niet te ‘fatshamen’ en om mensen het gevoel te geven ‘dat het iedereen kon overkomen’, wat technisch gezien klopt, maar in de praktijk helemaal niet het geval was. En oudere mensen, in de laatste fase van hun leven, hadden ze simpelweg de keuze moeten geven: ‘Een kleine kans op eerder overlijden, maar je kinderen nog zien’ of ‘Een iets kleinere kans op eerder overlijden, maar je kinderen nooit meer zien.’

Als kind en als volwassene ben ik ingeënt tegen polio en tegen vele andere ziektes. Mijn ouders en ik vertrouwden de wetenschap en hoefden nooit een van de ziektes waar ik tegen gevaccineerd was te lijden of over te dragen… Just saying.

Ook dit verhaal is door de overheid opgezet en wordt niet door de medische wetenschap ondersteund. De DKTP-vaccins zijn normale vaccins, waarbij een stuk dood of afgezwakt virus wordt ingespoten en het immuunsysteem op natuurlijke wijze wordt geprikkeld om antistoffen aan te maken. De vaccins van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen zijn bedoeld om een kunstmatig gecreëerd onderdeel van het virus binnen het lichaam te brengen, zodat jouw RNA het immuunsysteem herprogrammeert. Dit is geen vaccinatie, maar een vorm van genetische therapie, die enkel hetzelfde effect beoogt als vaccinatie. De wet is aangepast om dit mogelijk te maken, want genetische manipulatie van mensen was tot halverwege 2020 verboden. (https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2338868-europese-commissie-wil-soepelere-regels-in-jacht-op-vaccin) 

Het covid-vaccin gebruikt een revolutionaire methode die veel problemen, die klassieke vaccins met zich meebrengen, kunnen oplossen. Helaas is het daarvoor in de wetenschap nog veel te vroeg. De studies zijn te jong, te beperkt en te eenzijdig uitgevoerd door de industrie, die deze producten zelf fabriceert en daar hoge winsten mee behaalt. (https://www.forbes.com/sites/aayushipratap/2021/07/28/pfizer-expects-335-billion-in-vaccine-revenue-in-2021/?sh=caba597217d4). Dat kan de zorgvuldigheid van de methodologie waarmee onderzoek uitgevoerd wordt ernstig schaden.

Ik ben ingeënt om de overheid niet te plezieren maar om:
* Niet te overlijden aan covid-19

De kans dat je zou overlijden aan Covid-19 onder de 60 jaar is ronduit klein. Slechts 3% van alle overlijdens door corona viel in deze leeftijdscategorie; dat is hooguit 1 op de 100.000 (2020) en 1 op de 50.000 (2021). Is je BMI onder de 25 en ben je vrij van onderliggend lijden is die kans nog vele malen kleiner. Stel dat het prikje 50% effectief is, dan wordt die kans in 2021 1 op de 100.000. De statistieken kunnen je dat bevestigen, als je ze goed bestudeert.

Houd daarbij ook rekening met het feit dat in Engeland bekend werd dat 55% van de corona-ziekenhuisopnames om een andere reden was dan corona, maar toevallig een positieve testuitslag werd vastgesteld. Ook in Duitsland en België zijn hier signalen van geweest. Als sterfgevallen in deze categorie als ‘corona-doden’ zijn geteld liggen de feitelijke risico’s nóg veel lager! 

(Tot en met week 40 in 2020 stierven 6454 mensen met corona. 3% daarvan was onder de 60 jaar. Tussen week 40 (2020) en week 37 (2021) stierven 11643 mensen met corona, waarvan 3% onder de 60 jaar. Griepgolven worden doorgaans berekend van week 40 tot week 40. Bron: https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/)

* Om zo min mogelijk de shit te verspreiden

Ongevaccineerde mensen kúnnen het virus in hun lijf hebben, gevaccineerde mensen hebben allemáál de spike-eiwitten van het virus in hun arm gehad. Bij gevaccineerde mensen worden hierdoor enkele symptomen onderdrukt, maar dat betekent in de praktijk het volgende: “Je merkt niet dat je besmet bent, maar je hebt wel veel meer virusdeeltjes in je lijf, omdat je immuunsysteem niet geactiveerd wordt, zodat symptomen uitblijven.” Mensen sterven namelijk niet aan een besmetting, maar aan de reactie van hun immuunsysteem. (https://igorvankaam.nl/je-lijf-als-discotheek/) Bij besmette, gevaccineerde mensen word in onderzoek een veel hogere lading virusdeeltjes gevonden, spike-eiwitten genaamd, en die kunnen flinke ontstekingen veroorzaken wanneer jouw lichaam die niet efficiënt kan opruimen.

* Om geen harde koers te hebben in het ergste geval, als ik de shit nog zou moeten krijgen

De eerste cijfers uit Engeland laten zien dat je 40% meer kans hebt om in het ziekenhuis te belanden als je niet gevaccineerd bent. Dat is een aanzienlijk voordeel voor gevaccineerden, maar eenmaal in het ziekenhuis zijn de sterftekansen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden gelijk. De ‘harde koers’ is dus niet van de baan en het is een illusie om te geloven dat het wel zo is. Bovendien neemt de beschermingsgraad van vaccins na verloop van enkele weken tijd al snel af en is de bescherming tegen het Deltavirus ook beperkter dan tegen de varianten op basis waarvan de prikken zijn ontwikkeld. Dit verschijnsel heet ‘vaccination breakthrough’ en hier wordt op dit moment veel onderzoek naar gedaan. Omdat de griepgolf nog niet is begonnen en de vaccinatiegraad in veel landen nog niet stabiel is, kunnen cijfers met enige significantie pas in het voorjaar van 2022 verwacht worden.

* Om mijn geliefden te knuffelen

Je kon je geliefden altijd al knuffelen als je geen symptomen had. Het was de overheid die dit verbood, niet de medische wetenschap. De gezondheidsrisico’s van eenzaamheid en gebrek aan lichamelijke aanraking zijn (bewezen) groter dan de risico’s op besmetting door iemand zonder symptomen, nog los van het verloop van een eventuele ziekte die daar uit voort zou kunnen komen. Dat laatste loopt immers in 99.999 van de honderdduizend gevallen goed af.

* Geen PCR-of antigeentests hoeven te doen om naar een restaurant te gaan, op vakantie te gaan en nog vele andere dingen aan te komen…

Het is de overheid die dit besloten heeft, zonder enige rekening te houden met de medische wetenschap, die dit beleid dan ook niet onderstreept. De PCR-test is bovendien ongeschikt voor diagnose; dat behoort enkel aan een arts toe, die daarvoor de test én eventuele symptomen in ogenschouw dient te nemen.

Je hebt slechts één serologische test nodig die antigeen stoffen aantoont in je bloed en dan ben je voor je leven immuun voor vele corona-varianten. Dan zul je in de toekomst weinig tot geen klachten meer hebben en heb je geen vaccinatie nodig. Je bent dan 7 tot 15 keer beter beschermd dan met een prik, en het kost je maar één test, zonder wattenstaafje in je neus of een houtje in je keel.

* Om weer mijn leven te leiden

Ook hier is de overheid debet aan, samen met jouw gehoorzaamheid. Vele mensen hebben gewoon hun leven geleefd en die vrijheid heb jij ook steeds gehad, maar je besloot te gehoorzamen onder groepsdruk, plichtsbesef of vermeend verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt je vrijheid laten inperken, zonder precies onderzocht te hebben wat nu de gevaren waren. Je hebt blind geloofd in het nieuws en de ‘experts’ op televisie, zonder te weten wie hun boterham betaalt. In de meeste gevallen is dat namelijk de farmaceutische industrie die hen hun opdrachten, lezingen, onderzoeksbudget en voorkennis verschaft. 

Marion Koopmans bijvoorbeeld, werkt voor de WHO en diens grootste particuliere sponsor is eigenaar van zeven farmaceutische bedrijven, namelijk Bill Gates. Zij deed in januari in Wuhan onderzoek naar de oorsprong van het virus, terwijl Dr. Fauci een jaar daarvoor de e-mails wegmoffelde, waarin stond dat het virus gelekt was en dat Amerika mede het onderzoek waarin het virus ontwikkeld is betaald heeft. Dr. Fauci heeft daar onder ede over gelogen en is daarvoor op het matje geroepen. Deze zaak loopt nog.

Mark van Ranst heeft geen reputatie en geen werk meer in de medische wereld, wanneer hij zich kritisch zou uitlaten over enkele grote farmaceutische bedrijven.

* Om Covid-19 een oude herinnering te houden

Coronavirussen zijn al sinds de middelleeuwen onder de mensen en komen elk jaar tussen december en maart terug in de jaarlijkse griepgolf. Dit virus is ontwikkeld in een laboratorium voor ‘studiedoeleinden’ en is, voor zover we nu kunnen nagaan, per ongeluk ontsnapt. Het is bekend dat in Wuhan nog tientallen corona-virussen opgeslagen liggen. We kennen tot nu toe enkel SARS-CoV1 en SARS-CoV2… 

Hopelijk doven nieuwe mutanten van SARS-CoV2 in de loop van de komende jaren uit, maar corona-virussen zullen er altijd zijn. Ze horen bij de mens en vice versa. De crisis is pas afgelopen, wanneer de overheid besluit de crisis op te heffen zoals Denemarken nu lijkt te doen. Daarbij is het te hopen dat het lab in Wuhan en de daar gekweekte virussen snel van de aardbodem verdwijnen evenals de meeste farmaceutische bedrijven, die wat mij betreft ‘non-profit’ en van de overheid zouden moeten zijn.

* Om ons allemaal veilig te houden

Jouw veiligheid is niet vergroot door het nemen van de prik. Er bestaan geen veilige medicijnen. Behalve dat je als gezond mens (leefstijl, conditie, BMI) al weinig tot niets te vrezen had van het virus loop je nu het risico op bijwerkingen zoals trombose, hartontstekingen, bloedklonters en nog veel meer. Met name sportieve jonge mensen, die veel van hun lichaam vragen, kunnen hiervan klachten gaan ondervinden, omdat hun ontstekingswaarden doorgaans hoger dan gemiddeld zijn, vanwege spierpijn door training.

(https://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-58330796,

https://sporza.be/nl/2021/08/18/hartspierproblemen-voor-3-jonge-renners-na-vaccinatie-corona-infectie-is-veel-gevaarlijker~1629291618691/,

https://www.lareb.nl/news/ontsteking-van-de-hartspier-en-hartzakje-bijwerking-van-pfizer-en-moderna-vaccin)

De kans op myocartidis is voor jonge mensen GROTER dan de kans om te sterven aan corona, als je het bericht van het LAREB leest.

Jouw veiligheid is er dus in feite minder op geworden in plaats van meer en in ruil daarvoor heb je jouw vrijheid in handen gegeven van de minister van Volksgezondheid, die dat wettelijk heeft laten vastleggen in de corona-spoedwet. Je bent er dus op achteruit gegaan; niet op vooruit.

Wat had je dan wel kunnen doen?

Had je vanaf maart 2020 het volgende gedaan:

  1. Vitamine D en zink bijslikken
  2. Vitamine C bijslikken
  3. Je BMI onder de 25 krijgen
  4. De ramen en deuren open en zoveel mogelijk naar buiten gaan
  5. Zo min mogelijk TV, journaals en kranten lezen
  6. Onderzoek doen naar wetenschappelijke bronnen over mRNA-vaccins en corona-virussen
  7. Onderzoek doen naar de geschiedenis van de farmaceutische industrie en haar ontelbare rechtszaken
  8. Onderzoek gedaan naar de 17 duurzame doelen van de Verenigde Naties en de invloed van het World Economic Forum op onze politici, wereldwijd
  9. En leven vanuit liefde en vertrouwen in plaats van angst en bezorgdheid

…dan was je leven min of meer gewoon doorgegaan en had je begrepen waarom mensen die wél hun onderzoek doen, zoals ik, zo ontzettend boos zijn om de nieuwe corona-pas. Die beschermt namelijk niet tegen ziekte of besmetting en dat doet het vaccin ook niet, of nauwelijks. 

Igor van Kaam

Voor complotgekkies, die nog even verder willen lezen.

Je zou na al het bovenstaande onderzoek het complotachtige vermoeden kunnen ontwikkelen, dat corona misschien wel gekweekt was in dat laboratorium en vrijgelaten om een nieuwe wereldorde aan de wereld op te leggen. Namelijk: een globale regering met één centrale bank en massa-surveillance onder alle 7 miljard inwoners van deze aarde. Deze plannen staan immers gewoon op papier met het logo van de Verenigde Naties en het World Economic Forum erop, en ze liggen bij Mark Rutte op zijn bureau in het Torentje.

Gevaccineerde mensen schreeuwen nu om deze wereldorde, omdat ze bang zijn gemaakt met leugens over virussen, leugens over het klimaat en leugens over racisme, homohaat en discriminatie. Als er al homohaat is in onze westerse landen, dan is die afkomstig van immigranten, die juist door de mensen van de Verenigde Naties en de NATO op ons pad zijn gestuurd door de vele oorlogen en steun aan corrupte regeringen. Deze borrelclubjes zijn mede verantwoordelijk voor het met subsidies omkopen en opkopen van zogenaamd wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicijnen en onze schade aan het klimaat. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wordt NIET gesubsidieerd en bewijst doorgaans het tegendeel van wat algemeen beweerd wordt.

Dit blijft helaas bij een vermoeden; nog weinig bewijst dat al deze feiten op deze manier aan elkaar te knopen zijn, maar de feiten liggen er. Het is te hopen dat de machthebbers van deze wereld het beste met ons voor hebben en ons echt willen beschermen tegen armoede, uitsluiting, ziekte, klimaatrampen en ongelijkheid, zonder daar zelf een cent wijzer van te worden. 

Het is te hopen…

https://youtu.be/PPc-VqJ32tM

Geef een antwoord