IK VERTROUW OP MIJN ERVARINGEN

De afgelopen weken kon je regelmatig een blog van me lezen, waarin ik één van onze NLP-uitgangspunten behandel.
Vandaag ga ik in op IK VERTROUW OP MIJN ERVARINGEN

De serie IK-quotes van IGORIGOR zijn niet met toeval gekozen. Hier is grondig over nagedacht. Wij vinden dat NLP gaat over Persoonlijk Leiderschap. En deze persoonlijke ontwikkeling begint bij het erkennen en herkennen van je persoonlijke waarden. De ‘ongeschreven’ drijfveren van je dagelijkse doen en laten. De waarde VERTROUWEN is als waarde bij IGORIGOR een afgeleide van de waarde BALANS, één van de drie pijlers van alles dat bestaat.

Dat ik VERTROUW op mijn ervaringen word me niet standaard door iedereen in dank afgenomen. Dat overkomt overigens meer mensen die vertrouwen op hun ‘gut-feeling’ (voor deze term is niet echt een mooie Nederlandse vertaling, vind ik). Op zich niet zo gek. Als je bedenkt dat Silvia Millecam misschien nog geleefd had als ze naar het advies van de artsen in het ziekenhuis had geluisterd.

“Uiteindelijk bleek Millecam, nadat bij haar borstkanker was vastgesteld, 28 behandelaars te hebben geconsulteerd, voor een deel afkomstig uit het alternatieve circuit. De inspecteur sprak ze allemaal. Van de huisarts die als eerste een knobbeltje van anderhalve centimeter vaststelde, tot de zouttherapeut die er heilig in geloofde dat hij de tumor kleiner kon maken; van de magneetveldtherapeut die er met zijn ‘Papimi-apparaat’ voor kon zorgen dat het gezwel zou slinken, tot het medium dat van gene zijde had doorgekregen dat het helemaal geen kanker wás.” (Volkskrant, Ellen de Visser, september 2007)

Er lopen dus nogal wat mensen rond, die het niet zo nauw nemen met de wetenschap en daarbij gaan adviseren over levensgevaarlijke zaken, alsof ze arts zijn. En dus daadwerkelijk hun boekje te buiten gaan, tot grote ergernis van de stichting Skepsis. Maar goed, de medische wetenschap laat zelf ook wel eens te wensen over.

“In totaal overlijden 36.000 patiënten per jaar in Nederlandse ziekenhuizen. Bij bijna 3 op de 1000 patiënten is het overlijden het gevolg van een medische fout, blijkt uit eerdere berekeningen van Nivel, het instituut dat de gezondheidszorg onderzoekt.” (bron: RTL Nieuws)

Daarover hoor je Skepsis nou nooit, terwijl de oude koe van Millecam steeds opnieuw, met Jomanda en al uit de Tielse sloten wordt gehaald. Millecam overleed 16 jaar geleden in 2001! Dat zijn 1728 dodelijke medische missers later!! Waar is stichting Skepsis als je hen het hardste nodig hebt?

SKEPSIS
Stichting Skepsis drukt precies op de verkeerde knoppen bij me en dat leidt al jaren tot onaangename gevoelens, wanneer ik hun publicaties lees. Ik denk te weten hoe dat komt; omdat ik vertrouw op mijn ervaringen en dat is nu precies waar het tussen ons mis gaat.

Mag ik het uitleggen? Deze stichting heeft een belangrijke waarde: Onzin uit de wereld bannen. Men dwingt zichzelf (en daarmee ook anderen) om zich heel bewust te zijn van het doen van uitspraken.
Echter, Skepsis vertrouwt daarbij niet echt op eigen ervaringen. Of, om concreet te worden, men is uiterst sceptisch over alles dat niet wetenschappelijk is aangetoond en men heeft geen ontzag voor levenservaring, logisch inzicht, van generatie tot generatie opgedane kennis of wat dan ook. Skepsis hoont homeopathie weg naar het land der fabelen omdat ‘nooit aangetoond is’ dat het werkt.
Als je dat laatste maar hard en lang genoeg blijft roepen, gaan mensen het vanzelf geloven. Zo werkt Donald Trump ook. Maar de wetenschappelijke waarheid is verbluffend: er zijn vele onderzoeken naar homeopathie gedaan en de waarheid ligt gewoon nog niet op tafel. Er zijn in ieder geval redenen genoeg om te veronderstellen, dat homeopathie wel werkt. En trouwens, ligt de bewijslast daarvoor niet bij de gebruiker?

Vertrouwen op eigen ervaring is iets heel anders dan vertrouwen op wetenschappelijk onderzoek.
Achter wat Skepsis als misleidend betitelt gaat misschien iets heel anders schuil dan het vermoede winstbejag, de machtswellust of de aandachtsgeilheid.
 Wat mij betreft is er geen sprake van misleiding, wanneer een onderzoeker beweert dat THC helpt bij het genezen van kanker. Er zit geen natuurgenezer handenwrijvend achter zijn telmachine te genieten van het hoeveelheid onzin, die hij mensen nu weer op de mouw heeft weten te spelden. En zo zeker ben ik daar bij de reguliere farmacie nog niet van.

UITGANGSPUNT
Wat mij betreft is niets van wat we geloven, noch weten, exact waar. Exacte waarheid bestaat wat mij betreft niet of in heel geringe uitzonderingen. En hoe doe ik die uitspraak? Wel, op basis van logisch nadenken. (Da’s dus geen wetenschap). Ik kan hier uren over schrijven, maar laat me kort zijn: de mens loopt naar schatting 120.000 jaar rond op een planeet die onderdeel uitmaakt van een Universum dat miljarden jaren oud is en waarvan we niet eens voorbij de Big Bang kunnen kijken. De mens staat op één punt in dat onmetelijke Universum met niet afdoende instrumenten (zintuigen) gekoppeld aan een processor, die er sowieso graag zijn eigen waarheid op nahoudt. De mens doet dat in een periode die verhoudingsgewijs een oogwenk is en doet daar sinds 200 jaar uitspraken over onder het mom van “wetenschap” en daardoor werd alle andere argumentatie niet afdoende? Zinloos? Kwakzalverij? Volksverlakkerij? Humbug? En zelfs ronduit gevaarlijk? Weg met sjamanisme? Weg met Oosterse geneeswijzen? Weg met Plato, Socrates, Aristoteles, zelfs Einstein en Nelson Mandela?

NLP is inmiddels steeds meer doende met het statistisch bewijzen van het effect van de methodiek. Wat mij betreft omdat we in een sciencofiele wereld zijn terechtgekomen. Echter, NLP kan als methodiek pas bewezen worden, als we alles over de werking van ons brein ontdekt hebben. Tot die tijd werken we met een black box, waarvan we zo goed mogelijk, wiskundig of algoritmisch, de uitkomst willen kunnen voorspellen op basis van de input. Dat is de jarenlange investering van Bandler en Grinder geweest, die resulteerde in wat we vandaag de dag Neuro Linguïstisch Programmeren noemen.

Er zijn mensen die me goeroe noemen. Ik ben geen goeroe, ik voel me geen goeroe en ik noem mij dus liever geen goeroe. Ik deel inzichten die werken en waar ik op vertrouw. Die je van me mag lenen en mag blijven gebruiken zolang ze voor jou ook werken. Het zijn inzichten, die wetenschappelijk gezien nog lang niet te onderzoeken zijn. Of zelfs door de ‘houding van de wetenschap’ niet als waardevol om te onderzoeken bestempeld worden. Maar mijn eigen ervaringen draag ik altijd bij me, ze zijn deel van mij zoals ik deel van hen ben. Daarop vertrouwen vind ik nog waardevoller, dan op de wetenschap.

De houding van Skepsis en consorten, doen tekort aan het vertrouwen dat ik heb in 119.950 jaar menselijke ervaring, die ergens in mijn genen rondwaren. Aan mijn vertrouwen in de evolutie, die zich al 4.500.000.000 afspeelt op deze planeet. Dat geeft mij voldoende reden om te geloven, dat mijn onbewuste veel slimmer is, dan ik zelf ooit kan bedenken met mijn iQ van 123. En geloven, vrienden van me, dat doen we al duizenden generaties en dat zullen we nog duizenden generaties blijven doen. Dat is namelijk wat de mens mens maakt en geen machine.

Weten is onmogelijk. Geloven is al wat we kunnen.

Geef een antwoord