Waarop de vergelijking met Joodse mensen mank gaat.

Waarop de vergelijking met Joodse mensen mank gaat. 

Een politiek leider in Nederland vergelijkt de mensen zonder QR-code of zonder vaccinatie met Joodse mensen in de tijd van vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog, op grond van het feit dat ze dreigen te worden uitgesloten van de samenleving en er een hetze tegen hen lijkt te worden uitgevoerd.

Hoewel er veel parallellen te vinden zijn tussen de periode waarin wij nu zitten en de periode toen, gaat de feitelijke vergelijking helaas mank. Al voelt dat voor sommigen misschien niet zo; gevoelens hoeven niet begrijpelijk te zijn. Daar zijn het gevoelens voor.

Welke parallellen kun je zien?

Voordat we de vergelijking afschieten is het zinvol om te bekijken hoe iemand tot deze uitspraken kan komen. Hierover schreef ik al eerder een column, maar ik zal een aantal punten nog even aanstippen.

 1. Adolf Hitler wilde een eind maken aan de economische malaise en ongelijkheden in Duitsland. Hij pleitte voor een economie waaraan iedereen kon deelnemen en hij pleitte voor vooruitgang en ontwikkeling van technologische innovaties, betere infrastructuur etcetera. VERGELIJK:
  Het systeem achter de corona-pas en de vaccinatie is ontwikkeld door mensen die allemaal lid zijn van het World Economic Forum. Zij werken nauw samen met de Verenigde Naties om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wereldwijd uitgerold te krijgen, met als doelen: het voorkomen van een bankencrisis, zoals in 2008, het tegengaan van klimaatverandering en het maken van een einde aan armoede, ongelijkheid en discriminatie in de wereld.
 2. Adolf Hitler wees een zondebok aan voor de problemen. Het is niet duidelijk of zijn persoonlijke voorkeur (of afkeur) hierin een rol speelde. Het voordeel van het aanwijzen van een zondebok was, dat mensen gemakkelijk konden kiezen bij wie ze wilde horen. Vergelijk het met een aanbieden van een drankje: “Wat wil je drinken?” is een open vraag waarop elk antwoord mogelijk is. “Wil je koffie of thee?” is een meerkeuze vraag, waarbij je min of meer gedwongen wordt een keuze te maken, zeker wanneer je er dorstig uitziet. VERGELIJK:
  De overheden stellen ons nu voor de keuze om wel of niet te vaccineren. De mensen die ervoor kiezen om dat niet te doen worden aangewezen als de zondebok voor de gezondheidscrisis waar we sinds het vroege voorjaar van 2020 in zitten.

Verder zou ik nog een aantal parellellen kunnen benoemen, zoals steun vanuit de hoek van de industrie, die zowel Adolf Hitler als de WEF / VN ten deel valt. Ook het ongeloof bij journalisten en politici dat er een heel ander plan achter de economische en technologische hervormingen zou kunnen zitten dan Adolf Hitler deed (en de WEF / VN doen) voorkomen, maar dan begeef ik me op het gebied van complotten en daar blijf ik graag verre van.

Vervang: ‘geen QR-code’ eens voor ‘vrouw’, ‘kinderloos echtpaar’, ’75-plusser’, ‘transgender’ of ‘klimaatactivist’ en je hebt de poppen aan het dansen.

Waar gaat de vergelijking mank?

Wel, op een heel simpel punt. Joodse mensen konden, net als overigens de Afro-Amerikanen in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, geen keuze maken. Joodse mensen zouden zich uiteraard kunnen bekeren tot het Christendom, maar hun achternamen of hun uiterlijk zouden uiteindelijk hun ware aard verraden. En ook Afro-Amerikanen hadden geen keus voor wat betreft hun huidskleur.

In deze crisis heeft iedereen de vrijheid om wel of geen QR-code of vaccinatie te nemen. Iedereen komt in aanmerking voor vaccinatie en iedereen heeft recht op een QR-code. Het systeem discrimineert in wezen niet. Wel zien we een fanatieke drang of dwang om mensen over te halen om ‘aan het systeem deel te nemen’. Gehoorzaamheid aan het systeem wordt beloond, ongehoorzaamheid wordt bestraft. 

Oneerlijk?

Je zou de werking van het systeem heel oneerlijk kunnen vinden. Dat je op basis van je mening of levensovertuiging wordt gekort op vrijheden. En dat is het ook. Vervang: ‘geen QR-code’ eens voor ‘vrouw’, ‘kinderloos echtpaar’, ’75-plusser’, ‘transgender’ of ‘klimaatactivist’ en je hebt de poppen aan het dansen.

In een democratische samenleving wordt je niet buitengesloten omwille van je levensovertuiging, tot het moment dat de meerderheid besluit dat je een gevaar voor de samenleving zou kunnen vormen. 

En dát is precies wat hier nu gebeurt.

De ongevaccineerde, iemand die zelf bewust het risico wil lopen door zich niet te beschermen tegen een ziekte, wordt buitengesloten van de samenleving. Het excuus dat wordt gebruikt is vaak het gebrek aan voldoende capaciteit in de zorg om een pandemie het hoofd te kunnen bieden en het argument dat vaccinatie de kans een ziekenhuisopname sterk zou kunnen verminderen.

Stel dat dat laatste waar zou zijn, iets wat enkel na verloop van een paar jaar zal blijken om de simpele reden dat het corona-virus snel muteert, dan zouden ongevaccineerden op basis van hun ‘levensovertuiging’ een ziekenhuisbed bezet kunnen houden, waar dat voorkomen had kunnen worden.

Helaas gaat dit argument mank, omdat de zorg het, krap-aan, toch bleek aan te kunnen op het moment dat virus op zijn hoogtepunt was, terwijl er nog geen vaccin beschikbaar was en mogelijk preventieve middelen verboden werden. Met andere woorden: de geschiedenis heeft inmiddels uitgewezen dat onze zorg het werk net aankon. Bij elk nieuw virus wijst de geschiedenis ook uit dat, na herstel, een populatie immuun wordt en het virus minder grip heeft. Een bijna-zorginfarct zoals in 2020 is wetenschappelijk gezien uitgesloten, wanneer het om het SARS-Cov2 virus blijft gaan, waarbij je er bovendien vanuit mag gaan dat een samenleving zich, net als bij de jaarlijkse griepgolf of de vuurwerkslachtoffers na oud- en nieuw, voorbereidt op de pieken en dalen in de zorgbehoefte van een samenleving.

Daar komt bij dat, wanneer zou blijken dat wanneer het vaccin nauwelijks bijwerkingen zou opleveren en ziekenhuisopname en sterfte zou uitsluiten, veel meer mensen de prik zouden nemen. De praktijk wijst uit dat het zo niet werkt en dat de meerwaarde van het vaccin op dit moment nog een gok is, gebaseerd op een computermodel. Bovendien wordt het middel nog onder een voorwaardelijke goedkeuring verstrekt.  

Fact-check

Mijn conclusie luidt dat de vergelijking met Joodse mensen rondom de Tweede Wereldoorlog mank gaat omdat niemand het recht op vaccinatie of QR wordt ontzegd of afgenomen. Emotioneel gezien is de reactie misschien verklaarbaar, maar feitelijk is deze onjuist.

Mogen onze gekozen ministers en presidenten mensen dan dwingen om zich te laten vaccineren? Nee, dat mag grondwettelijk in geen geval. Opbrengst van vele oorlogen en strijd is een indrukwekkende bundel aan mensenrechten, die streng bewaakt worden, wereldwijd.

Wel mogen er consquenties worden verbonden aan de keuzes die mensen maken en ook in dit geval zal de tijd moeten uitwijzen hoe we hier over enkele jaren op terug kijken. Het is een geheel nieuwe situatie en de geschiedenis leert ons hier ook, dat wijsheid meestal achteraf komt en de put pas gedempt wordt, als het kalf verdronken is. Hiervoor is tijd nodig, omdat de ontwikkeling van het virus, eventuele nieuwe pandemieën en nieuwe behandelmethoden hun effecten op de mensheid nog moeten gaan demonstreren. Daarvoor is het waarschijnlijk nog te vroeg, al voelt het voor veel mensen, dat het écht te laat is.

Igor van Kaam

2 Reacties
 1. “omdat niemand het recht op vaccinatie of QR wordt ontzegd of afgenomen”
  huh? Dit is de vergelijking helemaal niet.
  1) Je hebt het recht tot zelfbeschikking en zelf bepaald of je het experimenteel vaccin wilt nemen of niet
  2) Nuremburg code, en de nederlandse wet, verbied drang of dwang van een experimenteel medicijn. (lees een medicijn toegestaan onder Emergency Use Authorisation).
  3) ongevaccineerden wordt toegang tot publieke domein grotendeels ontnomen omdat hier een QR-code voor nodig is, iets dat in strijd is met punt 1, namelijk vrijheid om deze keuze te maken. Dit is discriminatie op basis van medische kenmerken, die ook nog eens prive zijn.

  Ook is een vergelijking niet hetzelfde als een gelijkstelling. Je kunt alles met alles vergelijken, iets wat linkse partijen veelvuldig hebben gedaan in eerdere debatten mbt de tweede wereldoorlog.

Geef een antwoord