Waarom je geen viroloog hoeft te zijn om zeker te weten dat de huidige crisis om iets heel anders dan volksgezondheid draait...
h500q50 st virologen facebook

Bron: https://lectrr.be/nl/cartoon/2020_04_02_Virologen

Je ziet de verwijten nog al eens voorbij komen op social media. Mensen die hun kennis verruimen over corona en ‘bijkomende maatregelen’ worden regelmatig uitgemaakt voor ‘thuis-virologen’ die een uitspraak van een criticus klakkeloos overnemen, delen en daar heilig in geloven. Nepnieuwsverspreiders en coronaontkenners worden door journalisten als Chris Klomp om die reden levensgevaarlijk geacht. Corona ontkennen en zomaar iets roeptoeteren is natuurlijk ook niet heel erg slim om te doen en het maakt je als criticus ook niet heel erg geloofwaardig. Wat is nu wijsheid?

Het afgelopen jaar in vogelvlucht.

Op 16 maart 2020 om 19:00 uur ’s avonds zat heel Nederland aan de buis gekluisterd en hoorden we premier Rutte vertellen over het corona-virus, dat ons land had bereikt. Hij schetste drie mogelijke scenario’s welke hij voorgesteld had gekregen van het OMT en met Jaap van Dissel, directeur CBi van het RIVM had besproken. We konden de boel rigoureus op slot gooien, niets doen of een aantal maatregelen treffen en daarmee de piek op de IC’s zoveel mogelijk terugdringen. Hij koos voor die laatste optie. Het doel was om zo gecontroleerd mogelijk groepsimmuniteit op te bouwen; precies zoals de wetenschap voorschrijft. Er waren al vaker pandemieën geweest, zoals SARS in 2003 en de grote griepgolf van 2018 en daar lag eigenlijk niemand wakker van; ook premier Rutte niet. Nu was het schijnbaar ‘serious business’.

premier rutte spreekt land toe over coronavirus

“Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen.Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe.” Klik op de afbeelding om de volledige toespraak te lezen. Bron foto: ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

 

Of Jaap van Dissel bij nader inzien teruggefloten is, is niet helemaal duidelijk, maar hij verdween na een paar maanden van het podium nadat hij met klem had bevestigd dat er geen wetenschappelijk bewijs bestond die de werking van mondkapjes bevestigde en ook ruiterlijk moest toegeven dat corona dezelfde mortaliteit bezat als een flinke griep, namelijk 0,23% gemiddeld over de gehele bevolking. Premier Rutte wijzigde zijn koers en stemde in met de mondkapjesplicht per 1 december 2020, twee weken later met een lockdown en inmiddels zijn we op het punt beland dat vaccinatie dermate als heilige graal wordt gezien dat mensen die nog even willen wachten met hun prikje straks niet meer mogen plaatsnemen in theaters, de grotere restaurants en kroegen en in musea. Tevens wordt de evenementenbranche de nek omgedraaid, met uitzondering van de hobby van Prins Bernhard jr., welke zich op het circuit van Zandvoort bevindt.

Ondertussen trouwde minister Grapperhaus zonder zich ook maar iets van het levensgevaarlijke virus aan te trekken, maar sloeg hij vreedzame protesten op het Malieveld en het Museumplein hardhandig kort- en klein, waar BLM en LHBTIQ+ marsen vrolijk hun doorgang konden vinden. Iedere overledene met een positieve test wordt als corona-dode geregistreerd, maar iedere overledene na vaccinatie krijgt een andere doodsoorzaak dan ‘dood-door-vaccinatie’ toegewezen. Sommige mensen hebben schijnbaar de grootste moeite om bijwerkingen te melden bij het Lareb. De vraag is of hun arts daartoe bereid is, omdat veel huisartsen lijken weg te kijken wanneer er nu sprake is van hartfalen of hersenbloedingen, want ‘dat kan iedereen overkomen’.

Waarom hoef je geen thuis-viroloog te zijn?

Wel, in maart 2020 werd een besmettingsgraad van 60% voldoende geacht om groepsimmuniteit te bereiken, zodat de ziekenhuizen elke besmettingsgolf het hoofd zou kunnen bieden. De ouderen en zwakkeren zouden zoveel mogelijk beschermd worden en daarmee leek een humanitaire catastrofe afgewend; geheel volgens de wetenschap overigens. Vanaf het moment dat er zicht was op een vaccin, waarvan de ontwikkeling twee weken nadat het virus werd geïsoleerd eind januari 2020 al startte zou het de heilige graal worden. Nu, bij 60% kunstmatige immuniteit zou de wereld weer open kunnen.

60% is groepsimmuniteit

Hoe bevreemdend is het dan, dat men nu streeft naar 100% kunstmatige immuniteit (prikken dus) en allerlei juridische en psychologische omwegen zoekt om vaccinatie toch een soort van verplicht te stellen?

Dit kán helemaal niets met volksgezondheid te maken hebben. Premier Rutte en consorten weten namelijk welke beperkingen er kleven aan vaccinatie en welke mogelijke bijwerkingen zo’n prik kan hebben. Ook weten zij dat mensen die al besmet zijn geweest in principe voor de rest van hun leven immuun zullen zijn voor het virus. Of tenminste dezelfde immuniteit hebben als gevaccineerde mensen. Ook blijkt inmiddels dat de werkzaamheid van de prikken snel afneemt en kun je je afvragen of die er ooit is geweest. Statistiek is geduldig namelijk. Iedereen met een positieve test in 2020 en 2021 had wetenschappelijk gezien niet hoeven worden uitgenodigd voor een prik. Nu dit wel gebeurt is het een kwestie van logisch nadenken ‘waaróm’?

Waarom zou iemand die een ziekte overwonnen heeft zich überhaupt achteraf laten vaccineren? Waarom zou je iemand die fysiek en feitelijk heeft aangetoond niks ernstigs te lijden aan een besmetting vaccineren? Uit solidariteit? Oké, maar als de mensen voor wie het virus een gevaar zou kunnen zijn eenmaal gevaccineerd zijn is het gevaar toch geweken?

Wanneer het onze overheden echt om de drukte op de IC’s en de volksgezondheid zou gaan, dan was men nu tevreden geweest met 63% volledig kunstmatig geïmmuniseerde mensen en mogelijk evenveel mensen, waarvan deels dezelfde mensen, die op natuurlijke wijze immuniteit hebben bereikt. En toch gaan de maatregelen verder en verder en lijkt 100% kunstmatige immunisatie, dus iedereen aan de prik, het doel. Men gaat daarin zelfs zover dat ongevaccineerden niet meer fatsoenlijk aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Sinds de Jodenvervolging is zoiets niet eerder op deze schaal voorgekomen. En zoals Joodse mensen geen enkel aandeel hadden in de wereldproblematiek die Adolf Hitler dacht te zien, zo hebben ongevaccineerden ook geen enkel aandeel in de hedendaagse problemen, zeker nu blijkt dat je ongeacht de prik gewoon besmettelijk blijft wanneer je ‘het’ oploopt.

Een kind kan bedenken dat er in dat geval er iets heel anders aan de hand kan zijn…

Waarom moet iedereen geprikt worden?

Er kan immers maar één ding tegelijk waar zijn.

Als je terugkijkt op de afgelopen maanden zijn er twee mogelijke scenario’s:

  1. Het virus is per ongeluk opgedoken door het eten van halfgare vleermuizen. Onze overheden doen er vervolgens alles aan om haar inwoners te beschermen en zoeken naarstig uit welk type mens de echte risico’s loopt. Om de zorg te ontlasten worden noodzakelijke maatregelen genomen en deze worden weer losgelaten zodra de piek is geweest en de situatie in de ziekenhuis weer ‘gewoon heel druk’ is. De economie wordt zoveel mogelijk ontzien, want stress en financiële problemen doen de weerstand van een bevolking geen goed, maar nood breekt wet.
  2. Het virus is met opzet gekweekt in een laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek, is al dan niet per ongeluk ontsnapt uit dat lab en de politiek en haar leiders achter de schermen grijpen deze kans om hun visie op klimaat, gezondheid en inclusiviteit in rap tempo door te drukken, ‘a small window of opportunities’ noemen ze het zelf. Hierbij worden de grondwet, de logica en het gezonde verstand gebagatelliseerd als ouderwets en volslagen overbodig en kondigt men haar eigen ‘Nieuwe Wijsheid’ af in de vorm van The Great Reset.

img 2341

Welke van de twee scenario’s is waar?

Het overgrote deel van de mensen gelooft tot op de dag van vandaag dat scenario 1 de waarheid is. Een kleine groep mensen houdt het op scenario 2 en dat wordt hen niet in dank afgenomen. Ze worden, zoals vaker in de menselijke geschiedenis gebeurt, uitgemaakt voor gek, egoïstisch en complotdenkers. Het bijzondere is dat hun bronnen gewoon voor het oprapen liggen. In dit kader is het belangrijk te weten dat ieder mens de wereld ervaart als een soort kijkdoos. Wanneer je er via het daarvoor bedoelde kijkgaatje in kijkt worden her en der geplaatste knipsels één geheel en ontvouwt zich een realistisch driedimensionaal landschap voor je ogen. Dat geldt voor iedereen! Wanneer je de deksel van de doos haalt of een gaatje op een andere plek dan bedoeld maakt, krijg je een heel andere werkelijkheid te zien, maar ook deze ontvouwt zich als een realistisch driedimensionaal landschap voor je ogen. Om de waarheid te achterhalen is het dus vooral een kwestie van ontdekken hoe de kijkdoos precies gebouwd is en met welke bedoeling. Die doos is echter nogal complex en voor mensen die daar nauwelijks tijd aan besteden niet snel te vatten. Laten we eens wat kaartjes in de kijkdoos tegen het licht houden.

De gezondheidskaart.

Kijk! Er staat een plaatje in de kijkdoos over gezondheid. Meerdere zelfs. De gewone burger heeft een grenzeloos vertrouwen in artsen en mensen met een medische opleiding. Daarnaast bestaat er een groot vertrouwen in medicijnen, gecombineerd met een grote afhankelijkheid ervan. De farmaceutische industrie heeft zoveel invloed op mensenlevens, dat moet wel een moreel verantwoordelijke industrie zijn, waarop onze overheid nauwlettend toeziet.

Die gezondheidskaart geeft helaas een onjuist beeld. Artsen weten doorgaans maar weinig méér over medicijnen, dan dat ze uit de informatiebrochures van de fabrikanten te lezen krijgen. Artsen die wat meer onderzoek doen vinden de resultaten uit wetenschappelijke analyses maar zijn zich niet bewust van het feit, dat het merendeel van deze onderzoeken gemanipuleerd is op tal van vernuftige manieren. Er wordt geknoeid met placebo’s, doelgroepen worden uitgesloten en bijwerkingen worden verzwegen of uit het onderzoek geschrapt als zijnde ‘niet relevant’. Artsen en overheden moeten hun beleid dus bepalen op informatie die grotendeels uit leugens, gemanipuleerde gegevens en desinformatie bestaat.

De mediakaart.

Journalisten zijn van oudsher de luis in de pels van overheden en instellingen. Wetenschapsjournalisten doen zelf gedegen onderzoek en sporen iedere vorm van manipulatie en belangenverstrengeling op. Dus het nieuws dat het acht-uur-journaal bereikt is betrouwbaar en zorgvuldig samengesteld. Bovendien spreekt jouw favoriete krant de waarheid, want anders was het jouw favoriete krant niet.

schermafbeelding 2021 08 24 om 16.54.22

Ook de mediakaart is waardeloos. ANP en Reuters zijn in handen van dezelfde institutionele beleggers als de pillen- en prikkenfabrikanten. Journalisten die zelf onderzoek doen stuiten op dezelfde gemanipuleerde wetenschappelijke informatie als artsen en experts en journalisten die verder kijken dan hun neus lang is, zien hun free-lance opdrachten in rook opgaan en kunnen rekenen op weinig sympathie van hun reeds gehersenspoelde collega’s.

De wetenschapskaart.

9789047707349 vcovr 3Wetenschap is onafhankelijk en objectief. Wetenschappers zijn opgeleid om vragen te stellen, om reproduceerbaar onderzoek op de markt te brengen en dat nauwgezet te laten onderzoeken door collega’s, die er natuurlijk op gebrand zijn om er de fouten uit te halen. Zoveel is waar.

Maar wetenschappers hebben, net als kunstenaars, meestal een opdrachtgever. En als jouw ‘huisschilder’ jou niet lekker op het doek zet mag hij het doek opnieuw maken of zal het op zolder belanden. Je gaat hem zeker en vast geen tweede opdracht meer geven. Zo werkt dat ook in de wetenschap. De opdrachtgever zet een onderzoek uit, selecteert het wetenschappelijk team, betaalt de kosten en bepaalt daarmee de uitslag. Bevalt die niet, dat wordt er gekeken of er nog iets met statistieken gegoocheld kan worden en zo niet eindigt het onderzoek in de archieven van de opdrachtgever die, en dat kun je gemakkelijk nakijken in de wet, te allen tijde het intellectuele eigendom heeft op de onderzoeksgegevens. Niets wordt openbaar zonder toestemming van de betalende partij.

Onafhankelijke wetenschappers hebben het daardoor financieel niet alleen heel moeilijk, hun werk wordt doorgaans overschaduwd door gemanipuleerd onderzoek, waardoor de burger en de journalist maar moeten uitzoeken welk onderzoek wél en welk onderzoek niet integer is gedaan. Nadeel van social media is, dat degene met de meeste hits op Google vaak de grootste geloofwaardigheid wordt toebedeeld en de grootste kans heeft om in de krant en aan de tafels van talkshows te verschijnen. Google is uiteraard ook in het bezit van dezelfde institutionele beleggers als de prikkenfabrikanten en de persbureau’s.

De politieke kaart.

Gelukkig is er de politiek. Een groep ambitieuze, hoog opgeleide mensen met een visie op een betere wereld en de mogelijkheden om werkelijk iets toe te voegen. Deze mensen sluiten zich aan bij internationale organisaties, zodat een overzichtelijk beeld van de problematieken, maar ook de kánsen van de wereld kan worden verkregen. De gigantisch waardevolle kennis die zij opdoen vertalen ze uiteraard door in hun beleidsnota’s en plannen en zo houden zij de wereld op koers.

2048x1152

Den Haag, 13 november 2014.
Minister-president Rutte ontvangt Bill Gates
ANP MARTIJN BEEKMAN

Deze internationale organisaties hebben goede naam en faam, maar het zijn in wezen borrelclubjes van een bepaalde groep mensen, door sommigen de elite genoemd. Ik heb het dan over het World Economic Forum en de Verenigde Naties. Belangrijke families die al generaties lang achter de schermen aan de touwtjes trekken, hebben deze clubjes opgericht om met een officieel gezicht hun visie op de toekomst uit te rollen over de wereld. Hun doel? Dat is lastig te bepalen, maar als je macht kunt uitoefenen en daarmee miljarden kunt verdienen is een simpele optelsom zo gemaakt. Daar hoef je wederom geen viroloog voor te zijn. 

Wat weinig mensen weten is dat hobbyclubjes als de Verenigde Naties en de WHO geen enkele zeggenschap hebben over de wereld; en toch dansen de leiders van bijna alle landen naar hun pijpen. Hoe doen ze dat toch? Wel, wie in een wat groter bedrijf werkt kent het principe van promotie. De zojuist genoemde groep ‘ambitieuze, hoog opgeleide mensen met een visie op een betere wereld en de mogelijkheden om werkelijk iets toe te voegen’ staat van nature te popelen om steeds hogerop te komen en zo méér en meer invloed uit te oefenen op de wereld. Zolang je deze mensen maar genoeg kansen en mogelijkheden biedt zijn ze bereid al hun morele principes te laten varen en de worst achterna te lopen die hen wordt voorgehouden.

 

De klimaatkaart.

Jazeker! Door de groei van de bevolking is de wereld veranderd. Mensen brengen tonnen CO2 in de lucht, sinds ze de werking van olie en steenkool onder de knie hebben gekregen. CO2 werkt als een broeikasgas en omdat tegelijkertijd de temperatuur op aarde de afgelopen 200 jaar wat gestegen is, is correlatie al gauw gespot en ligt het vinden van causaliteit op de loer. Conclusie: ‘De mens veroorzaakt de opwarming van het klimaat, exploreert te wereld als zijn achtertuin en komt daarom in aanraking met nieuwe virussen en bacteriën waartegen hele volksstammen niet opgewassen zijn. Eigen schuld, dikke bult.’ Gelukkig komen de Verenigde Naties jou redden met hun 17 Sustainable Development Goals, die als vlag inmiddels wapperen op de daken van sommige gemeentehuizen in ons land.

De 17 SDG’s ten spijt; de temperatuur op aarde verandert al millennia lang. Dan is het weer wat kouder en dan weer wat warmer. De natuur beweegt vrolijk mee met het verschijnen en verdwijnen van nieuwe dier- en plantensoorten. Wist je dat het aardoppervlak uit meer water dan land bestaat en dat alle mensen op aarde keurig naast elkaar in een gebied zo groot als de Flevopolder passen? Die kleine mens toch met al zijn invloed…

Als je gaat meten vanaf 1850 kom je grote temperatuursverschillen tegen omdat er toen een ijstijd was. Met deze truc kun je statistieken manipuleren, door de maximale amplitude te kiezen om vervolgens op de alarmknop te drukken. De hoeveelheid CO2 is overigens wel gigantisch gestegen, maar helaas voor de klimaatwetenschappers wil de temperatuur maar niet meestijgen. Daarbij komt dat de zeespiegel al 10000 jaar stijgt (of op sommige punten het aardoppervlak zakt), want in 7000 voor Christus was de Noordzee een verzameling van nederzettingen en landbouwgebieden en kon je zonder veel moeite lopend Engeland bereiken. Dat Amsterdam ooit natte voeten gaat krijgen is niet de schuld van jou en mij, maar is een logisch effect van het bouwen van een stad in een soort waddengebied. Je gaat de Vesuvius ook niet de schuld geven van de ondergang van Pompei. De eerste bewoners van Pompei gingen daar wonen om de voordelen van vulkanische grond, niet om de risico’s en nadelen. En dat we gewend zijn dat er ijs op de Alpen ligt, betekent niet dat het er altijd gelegen heeft. 

De kijkdoos wil ons echter doen geloven dat wij fout bezig zijn en behoefte hebben aan LED-lampen, elektrische auto’s en zonnepanelen om het klimaat te redden: ze zijn onze boetedoening. Over fietsvakanties, eten halen bij de boer om de hoek en twintig jaar met je televisie en je telefoon doen wordt niet gesproken. Dat vult niemands zakken.

De inclusiviteitskaart

Ieder die geboren is heeft het recht op een goed leven, goed onderwijs en reeële kansen op de markt om zijn kost te verdienen en een stem te hebben in de politieke koers van een land. Natuurlijk! Het zou wat zijn als we iedereen dom hielden en een paar Hoge Pieten alles voor het zeggen gaven, terwijl op de straten en pleinen, vrouwen, gays, minderheden en gehandicapten aan de Goden overgeleverd waren. Nu alles in de wereld ‘zo oneerlijk’ verdeeld is (in de ogen van sommigen) lopen arme mensen meer kans om ziek te worden en te sterven, dan rijke mensen. Dat is niet eerlijk en zelfs gemeen! Vandaar vrij baan voor BLM en LHBQIT+ marsen!

Geef iedereen gelijke kansen en ieder mens komt ergens anders terecht. Geef iedereen dezelfde startpositie en toch zullen de eindresultaten verrassend verschillen. Wie wel eens een aflevering van Het Blok heeft gekeken begrijpt wat ik bedoel. Inclusiviteit mag betekenen dat je mensen in hun waarde laat en dat iedere plek op de maatschappelijke ladder een goeie is. Het maakt niet uit of je een wedstrijd wint of verliest, als je maar met plezier gespeeld hebt. Echte diversiteit geeft mensen namelijk de vrijheid om daar te komen waar zij willen en kunnen en daarbij op eigen kracht hun eigen hindernissen te overwinnen. De liberale gedachte. 

bromet2 0

Bron: RTL Nieuws

Voor heel veel voorvechters van inclusiviteit op televisie en in de Tweede Kamer is verliezen voor niemand een optie. Deze papieren tijgers en tijgerinnen staan met regenboogtruien hun betoog te voeren. De wedstrijd wordt van voor tot achter geregisseerd vanachter de schermen en het eindresultaat is al bekend: iedereen gelijkspel. Slimme mensen noemen dat: communisme. Zij snappen wat inclusiviteit in de hoofden van deze enge politici precies inhoudt en hoe ze dit bij hobbyclub ‘De Verenigde Naties’ geleerd hebben. Het zijn blijkbaar toch een paar Hoge Pieten die bepalen wat inclusiviteit mag zijn. Aha!

schermafbeelding 2021 08 24 om 16.23.03

De kijkdoos is al wat we te zien krijgen.

Het is al met al niet verwonderlijk dat mensen massaal naar de GGD zijn gerend om een test en nu ook een prik te halen. Je moet je immers net zo schuldig voelen over het klimaat als over de ellende die je je buren bezorgt wanneer ze ziek worden. Geen mens vraagt zich af of hun overgewicht of hoge leeftijd misschien een rol zou spelen, want dan ben je aan het fat shamen. Da’s niet inclusief volgens de beeldvorming.

Geen mens vraagt zich af waarom het dit keer niet de huisarts was die je na een grondige diagnose de prik heeft gegeven. 

Geen mens vraagt zich af waarom de huisarts de corona-test niet afnam en net als bij een SOA een bloedmonster opstuurde naar het lab en je een weekje op de uitslag liet wachten, met de opdracht even geen seksuele contacten met anderen te hebben.

Geen mens vraagt zich af waarom ze vooraf niet zijn geïnformeerd over eventuele risico’s van de medische behandeling of zich tenminste hebben vergewist van het feit dat de behandeling zich nog in onderzoeksfase 4 bevinden tot en met 2022 en sommigen nog langer.

Dit komt omdat de kijkdoos dit keer goed in elkaar zit. Politiek, media, wetenschap en gezondheid worden allen naar hoogste waarschijnlijkheid van achter de schermen geregisseerd door één kleine groep mensen, maar de ‘protection walls’ zijn zó dik, dat het nagenoeg onmogelijk is om uit te zoeken of dat werkelijk zo is en hoe dat werkt. De mensen die dat wel doen worden onherroepelijk van social media geweerd, zodat hun verhaal niet kan doordringen tot de grote gemeenschap. Je raadt het al; ook de social media zijn eigendom van dezelfde institutionele beleggers die… Ja.

Geschiedenis

In 120 jaar tijd heeft zich een ware revolutie over de wereld voltrokken. Van een misschien onaangename maar overzichtelijk georganiseerde maatschappij is de wereld verworden tot een intercontinentaal netwerk van handel, industrie, kennis, onderwijs, politiek, wetenschap en menselijke beweging. De wereldbevolking groeide van ruim één miljard naar ruim zeven miljard mensen. Of noem het ‘klanten’ in de ogen van de families die in die 120 jaar steeds achter de schermen aan de touwtjes trokken.

Deze lastig te definiëren ‘Firm’ (misschien is het geen groep mensen maar een bij leven overdrachtelijke bron van kennis, zoals in de boeken van Dan Brown vaak geschetst wordt) heeft geen enkele interesse in jouw of mijn gezondheid, ons welvaren of onze al dan niet goedgevulde bankrekening. Net als veganisten of Jehovagetuigen zijn ze bereid elke vorm van gezond verstand en redelijkheid opzij te schuiven om maar geen afstand te hoeven doen van hun manier van leven en hun visie op de werkelijkheid. Dat jij je baan verliest, je oom sterft aan een bijwerking of aan het virus zelf, dat maakt ze niks uit. Men focust op de mensen die overblijven en zo bang gemaakt zijn, dat ze hun robots, hun auto’s, hun klimaatoplossingen, hun belastingwetten, hun surveillance en hun digitale netwerken massaal aangrijpen als de vriendelijke hand van God, die Adam en Eva terug verwelkomt in het paradijs, dat ze door hun eigen schuld (of in ieder geval die van Eva) moesten verlaten.

Complotdenken.

Je begeeft je op het gebied van complotdenken, wanneer je je gaat afvragen of wereldoorlogen wel zijn ontstaan om de reden waarom we geleerd hebben dat ze zijn ontstaan. Oorlogen om olie zijn in dat kader al helemaal dubieus te noemen, net als 9/11 en de aanslagen in de Verenigde Staten. Ik wil de suggestie wel doen, maar meer ook niet. Ik ben malle pietje niet.

Je hoeft dus geen thuisviroloog te zijn. Volgens sommige critici is het C-virus nooit geïsoleerd en is het dus maar de vraag of het echt bestaat. Zijn mensen die het afgelopen jaar ernstig ziek zijn geweest en zelfs overleden zijn, overleden aan een nieuw virus of aan een grillige variant van de griep? Kan de PCR-test dat verschil eigenlijk wel aantonen? In hoeverre verschilt de DNA-code van de Deltavariant eigenlijk van de variant die in november 2019 opdook in Wuhan? Waar kan ik die informatie vinden en wie heeft dat dan onderzocht? Is hij of zij gecontroleerd op waarheidsvinding en belangenverstrengeling? Hoe kan het dat de griep ineens verdwenen is en dat zelfs officiële instanties nauwelijks onderscheid kunnen maken tussen symptomen van de griep en het nieuwe virus?

Niemand twijfelt eigenlijk aan de legitimiteit van het virus, ‘want iedereen heeft het erover’ en ‘de ziekenhuizen schreeuwen moord en brand’. En Truus van twee straten verderop heeft het zelf gehad. Dan moet het allemaal wel waar zijn. Ook ik geloof nog dat dat zo is, maar wie ben ik? Ook ik heb slechts toegang tot de kijkdoos, alleen doe ik mijn best dat ding zo vaak en gevarieerd mogelijk binnenstebuiten te keren. Waarom lagen de ziekenhuizen in 2016 en 2018 ook overvol, werden er tenten bijgebouwd, operaties afgezegd en hoorde niemand ooit van Code Zwart?

Iemand houdt ons dus een kijkdoos voor?

Ja en nee. Nee, want een mens kan niet veel meer dan de wereld vanuit het eigen referentiekader met zijn of haar eigen ogen waarnemen. Ja, want er is een kleine groep mensen die bepaalt welk deel van de werkelijkheid in de kijkdoos getoond wordt en welk deel ervan verborgen blijft in de kleine lettertjes, weggelakt met lijm en verf. Iedereen is vrij om zijn of haar eigen beeld van de kijkdoos te vormen en zich daar gelukkig mee te voelen. In een inclusieve samenleving is ruimte voor diversiteit op allerlei gebied, met uitzondering van misdaden. Zijn het de voorvechters van die inclusieve maatschappij, de borrelclubjes als de VN en de WHO die eigenlijk de grootste misdaden verrichten? En weten ze daarvan, doen ze dat zonder erbij na te denken of is het tegendeel waar en heeft de mens ‘global governance’ nodig om de komende eeuwen in het juiste spoor te blijven? En wat is het spoor?

Conclusie: Zolang je gelooft dat je de baas kunt spelen over de wereld en haar bewoners, kun je mensen wijsmaken dat ze een leider nodig hebben. Wanneer je gelooft dat alles zijn tijd en plaats kent, kun je vrij ademhalen en zelf iets van je leven maken. Jij bent de chef.

Wordt het Global Governance of Ik leef mijn eigen leven?

Igor van Kaam

Geef een antwoord