De Vrouw. Het Sterke Geslacht.

Er is een machtswet die stelt, dat een superieur geen enkele reden heeft om een inferieur aan te vallen. Andersom liggen die motieven er wel. De inferieur wil zich superieur kunnen voelen. Het geeft te denken; wat is de reden, dat in zovele culturen de man de vrouw overheerst met normen en regels? En de vrouw dat zo minzaam toelaat. Of niet? Of zijn we vergeten dat in Nederland van 1848 tot en met 1919 alleen mannen kiesrecht hadden?

Ooit bij stil gestaan dat de helft van jou er al was toen je moeder geboren werd? Weliswaar in de vorm van een onrijpe eicel. 50% van jou was er gemiddeld al 20 tot 30 jaar, toen je vader iets lulligs toevoegde aan het geheel en jij negen maanden later geboren werd. We zouden met enig voorstellingsvermogen kunnen stellen, dat de mens voortkomt uit de moeder. Wie heeft dan toch bedacht, dat de achternaam van onze vaders zou komen? Precies. De inferioriteit van de man.

Vrouwen leven gemiddeld langer. Kunnen beter switch-tasken (multitasking kan geen mens. Switch-tasken is het snel en veelvuldig wisselen van taken, zodat er twee, drie of meer opdrachten min of meer tegelijkertijd worden uitgevoerd). Vrouwen hebben een bredere span of control. Vrouwen bewaren vrede beter dan mannen. Bij conflicten kiezen vrouwen subtielere manieren om hun winst te behalen, dan mannen. En ze lijken beter tegen hun verlies te kunnen. Of, zoals ze zelf zeggen: “We zijn engeltjes, maar als onze vleugels gebroken worden vliegen we op onze bezemstelen gewoon weer verder.” Generalisaties waarvan we op onze klompen kunnen aanvoelen, dat er een kern van waarheid in zit. Lastig te onderzoeken en soms duikt er een onderzoek op, dat het tegendeel bewijst. En toch. De vrouw zingt niet zo hard mee in de top als de man. Wat houdt haar tegen? Precies. De inferioriteit van de man.

Ligt het aan de man? Of ligt het aan de vrouw?
Het ligt aan de vrouw. Vrouwen maken andere keuzes in hun carrière dan mannen. In de praktijk blijkt, dat vrouwen liever de rol van opvoeder voor hun rekening nemen, dan mannen. Dat staat een topfunctie, waar 50 uren per week en meer van je gevraagd worden, in de weg.
Het ligt aan de man. Het ‘old-boys-network’ behoudt de stoelendans voor aan de eigen gelederen. De vrouw heeft alle rechten, zolang het op het aanrecht aankomt. Bang dat een vrouw het beter blijkt te weten dan zij zelf. En dus van kind af aan roepen: “Daar heb jij toch geen verstand van, schatje.” Precies. De inferioriteit van de man.

In de Islam lijkt de vrouw onderdrukt, door het verplicht dragen van hoofd- en lichaamsverhullende kleding. Een regel bedacht door mannen, want hij zou wel eens verleid kunnen worden en zichzelf niet in de hand weten te houden. Uiteindelijk heeft de vrouw van haar kleding haar huis gemaakt, achter de muren waarvan ze veilig kan wanen. De Islamitische vrouw bouwt haar eigen vrouwencultuur, waar over politiek wordt gediscussieerd en waar levenswijsheden worden gedeeld. De vrouw is hier de sterke partij. De man stelt de vrouw verantwoordelijk voor zijn gedrag, omdat zijn zelfinzicht hem vertelt, dat hij zichzelf niet in de hand kan houden. Hij is zich bewust van… Precies. De inferioriteit van de man.

Deze blog is een eerbetoon aan de vrouw.
Waar de geest en de inspiratie mannelijk is, is de materie en de voedingsbodem vrouwelijk. De mens leeft op het snijvlak, waar aarde en ether elkaar raken. Waar de geest vluchtig en tijdloos is, bestaan wij uit stof en zullen we tot stof wederkeren. Sterrenstof. Materiaal. Mater. Moeder.

Het Vorstendom Thorn werd van 1231 tot 1795 bestuurd door vrouwen. De witte stad in Limburg. Misschien een voorbeeld voor vele bedrijven en landen, waar vrouwen het nakijken hebben aan de top. Een glazen plafond bestaat niet, toch?

Nu je erbij stil staat, dat jij al voor meer dan de helft bestond toen je moeder geboren werd, zouden we dan niet kunnen bedenken dat de rol die de man voor zichzelf opeist in de economie, in de gecreëerde wereld, voor een vrouw ligt weggelegd in de echte wereld? Namelijk in die van de natuur en van vlees en bloed?

Deze blog is dus een eerbetoon aan de vrouw.
Het is een oproep aan de man, om zich bewust te zijn van de plaats die hij inneemt en hoe hij die bezet houdt. Het is een oproep aan de vrouw, om zich bewust te zijn van de plaats die zij verkiest, en hoe zij zich hier manifesteert.
Het is een oproep aan ieder die dit lezen wil, om zich bewust te worden van de onbewuste patronen, die onze samenleving en ons bestaan haar huidige vorm geven.

Niet om er iets aan te veranderen. Maar om er iets aan te veranderen, wanneer jij of ik dat nodig vinden. Voor ons zelf. Met als leidraad het beste wat we voor de wereld en onszelf kunnen wensen.
Soms zou ik willen, dat er wat meer vrouwelijke energie in de wereld was…

Geef een antwoord