Veganisme is doodeng! 

De Nieuwe Wereldorde?

Complottheorieën staan er bol van. De Cabal van de Rockefellers, de Rothschilds en de Bilderberg Groep voeren een constante strijd om de macht op de wereld? Hoe naïef om te denken dat dit echt zo zou zijn. Alsof zij een traditionele methode als ‘strijd’ zouden gebruiken om macht te krijgen. Als ze al bestaan, die cabal.

Nee, de Nieuwe Wereldorde is er al lang! Hij komt misschien van boven, maar hij leeft allang van onder. En daarom zien al die complotgekkies hem niet aankomen. Ze wachten op een machtsovername. Een oorlog met een geheim biowapen, terwijl de grond waar ze op staan langzaam verandert in een nieuwe wereld. Die nieuwe wereld is al bijna klaar, gekkie.

De Wereldburger

De Wereldburger is een bewoner van de planeet, die ongeacht waar hij woont min of meer hetzelfde eet, hetzelfde gekleed gaat en op dezelfde manier zijn geld verdient. Hij koopt bij dezelfde winkels en stemt op dezelfde politieke partij. Hij geloof min of meer hetzelfde als alle andere mensen. Die Wereldburger is namelijk:

 1. Vegetariër of veganist
 2. Klimaatbewust en daarin bi-polair
 3. Digitaal actief, zoals via internetbankieren, social media en registratie van persoonsgegevens voor Big Data
 4. Bereid via belastingen zijn bijdrage te leveren aan het systeem
 5. En via belastingen zijn beloning weer te ontvangen in de vorm van een basisloon voor ieder mens
 6. Houdt zich aan opgelegde regels en afspraken wanneer deze democratisch of ondemocratisch tot stand zijn gekomen
 7. Is voorstander van technologische vooruitgang zoals 5G-netwerken, elektronische patientendossiers en elektrische auto’s
 8. Stimuleert immigratie en heet ieder mens op elke plek van de wereld van harte welkom; geschiedenis doet niet ter zake
 9. Is fan van grote internationale netwerken, zoals Facebook, Instagram en Amazon, maar ook de Verenigde Naties en de EU
 10. En heeft een heilig vertrouwen in het goede van eigen politieke leiders, het leger en de politie, brandweer, ziekenhuizen, onderwijs en andere institutionele voorzieningen

Het zal je opvallen dat, wanneer je het bovenstaande lijstje op jezelf toetst, dat je je in een aantal punten herkent en in een aantal niet. Heel goed! ‘De Wereldburger’ bestaat niet en zal ook nooit bestaan. Echter, de mensen die zich in 6 of meer van bovenstaande kenmerken herkennen zullen zich gemakkelijk verenigen en elkaar steunen in alle tien deze bovenstaande punten. Er lijkt immers weinig kwaad te steken in ieder punt afzonderlijk. En dat is heel bedrieglijk…

Nieuwe Wereld Orde

De Nieuwe Wereldorde is op individuele punten totaal niet bedreigend, maar is dat in zijn geheel des te meer! De Nieuwe Wereldorde is namelijk geen natuurlijk systeem, maar een verkapt soort communisme. Een door de mens bedacht systeem, waarin ieders identiteit en onafhankelijkheid wordt ingeruild voor een bijdrage aan het collectief. Onder het mom van solidariteit. Solidariteit is wederom een waarde waarop niets is af te dingen. Sterker nog; gebrek aan solidariteit is levensgevaarlijk. “We benne op de wereld om mekaar te hellepe niet waar?”

Vergelijk solidariteit eens met het vasthouden van een zware koffer voor iemand. Geen enkel probleem, voor een halve minuut of zo. Solidariteit is geen lange termijn waarde. Dat doe je even en daarna kiest een mens weer voor zichzelf. Voor lijfsbehoud. Voor bescherming van directe naasten, maar niet voor de overbuurman of een vreemde.

Naïef

De Wereldburger gelooft dat ieder mens gelijk is. Een volstrekt naïeve gedachte, want in feite is niemand gelijk. Oké, binnen een gegeven context kunnen we met elkaar afspreken dat ieder mens gelijke rechten heeft of gelijke kansen krijgt, maar dat betekent niet dat we hetzelfde pad gaan lopen en dezelfde eindbestemming hebben. De een komt niet verder dan Wijk-aan-Zee en de ander bereikt New York of Tahiti. De één verkiest de fiets, de ander een Bentley met chauffeur. Die dynamiek lijkt oneerlijk, maar is het niet. Hij is vanzelfsprekend natuurlijk.
Die man in de Bentley is namelijk niet gelukkiger of ongelukkiger dan de fietser. Elke plek op de ladder heeft immers zijn voordelen en nadelen.
De Wereldburger ziet die verschillen liever niet. Laat staan dat hij er de schoonheid van ervaart.

Laat me kort uitleggen waar de tien criteria voor het wereldburgerschap over gaan.

Vegan.

De Wereldburger geloof dat ieder mens gelijk is. Daarbij gelooft hij dat ieder dier gelijk is en denkt en voelt zoals hij. Het doden van dieren voor voedsel vindt hij daarom uit den boze. Daarmee zouden we ons namelijk verticaal op de ladder plaatsen boven het prooidier. De Wereldburger kan die gedachte niet aan. 

Het probleem is dat hij zich daarmee buiten iedere voedselketen plaatst. Hij vergeet dat de merel in zijn tuin de wormen en de slakken opeet. En dat de meeuwen de jongen van de merel uit het nest roven. Zijn kat neemt een muis mee naar huis. De haai foerageert door de koraalriffen en houdt de boel daar in balans door te jagen en te roven. 

Oké, de mens gaat niet langer met pijl en boog het bos in om een ree te schieten. Zij heeft haar eigen voedselreserve buiten de natuurlijke voedselketen geplaatst, van boerderij naar slachthuis, maar het systeem erachter is super natuurlijk. Het lijkt misschien dieronvriendelijk, maar hé, diervriendelijk is ook niet het doel van een voedselketen! Het is eten of gegeten worden.

Bi-polair klimaatbewust

De Wereldburger is conservatiever dan hij denkt. Hij wil de wereld graag houden zoals hij is. Dat betekent dat de temperatuur niet omhoog of omlaag mag en al helemaal niet vanwege zijn eigen doen en laten.

De Wereldburger waant zich King of the World en wil het milieu beheersen en sturen, alsof de aarde geïsoleerd van de rest van het universum door de ruimte zweeft. Anderzijds wil de Wereldburger niet het uitsterven van de ijsbeer of de reuzenpanda op zijn geweten hebben, want hij waant zich niet méér of minder dan deze dieren. Bi-polair dus. “Ik moet de controle pakken, want ik mag geen invloed uitoefenen. Er moeten minder mensen zijn op aarde, maar wie moeten er dan weg?”
Ik snap dat je daar licht hysterisch van kunt worden. Dat het klimaat al 4,5 miljard jaar verandert beseft de Wereldburger zich niet. En dat hij zo nietig is, dat hij nog geen deuk in de wereld schopt kan hij zich al helemaal niet voorstellen. En toch, hij stelt helemaal niets voor in de historie van het heelal.

Digitaal actief voor Big Data

De Wereldburger heeft niets te verbergen! Iedereen mag alles van hem weten. Dat die sociale controle ervoor zorgt dat hij uiteindelijk eenheidsworst wordt ligt net te ver buiten zijn besef van tijd.
“Je mag alles van me weten, dus ook of ik om half twee ’s nachts over de A2 bij Maarssen rijd. Registreer mijn kilometers maar. Al mijn geld staat netjes geregistreerd op de bank en daardoor kun je precies zien wat ik waar koop en wanneer. Wel zo handig voor het ontvangen van de juiste bonus-acties.”

De Wereldburger is goed geschoold en past binnen het systeem. Voor zwart geld is geen ruimte, laat staan voor criminaliteit. Dat moet met hand en tand bestreden worden. Wat hij vergeet in al zijn burgerlijke braafheid is, dat er altijd mensen zijn die buiten het systeem vallen. Die hij als kind op school al pestte, omdat er iets anders is aan hen was. Die outcast gaat zich later mogelijk verzetten tegen alles wat de Wereldburger nastreeft. Maar de Wereldburger heeft niks te verbergen. “Stop mijn identiteit maar in Big Data!”, roept hij. En hij noemt dat dan sociaal.

Bereid via belastingen zijn bijdrage te leveren

In plaats van voor zichzelf te zorgen vertrouwt de Wereldburger op het systeem. Hij spaart niet voor zijn bril of rolstoel, hij is ervoor verzekerd of hij rekent op een toeslag of bijstand. Hij staat vooraan in de rij voor een kamer in een verzorgingstehuis, zonder zich ooit af te vragen of hij een meer dan voldoende bijdrage heeft geleverd om die plek echt verdiend te hebben. Hij heeft er recht op; we zijn immers allen gelijk ongeacht onze prestaties in het werkende leven. Vandaar ook dat hij vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. 

En belastingontwijking is een zonde, want je draagt niet bij aan het systeem terwijl je er wel gebruik van maakt. Wat hij niet beseft is, dat de belastingontwijker het systeem niet bedacht heeft noch eraan kan ontsnappen. Iedere burger zit verplicht in het systeem gevangen, of hij wil of niet.

Basisinkomen

De Wereldburger gelooft in het basisinkomen voor iedereen. Inderdaad, binnen een gezond financieel systeem zou dit een geweldige oplossing zijn om armoede uit de wereld te helpen!

Tenzij dit basisinkomen voorwaardelijk ter beschikking gesteld wordt. Want wanneer de overheid je kan korten op je uitkering, bijvoorbeeld wanneer je niet goed meedoet met het systeem, is het basisinkomen een straf in plaats van een zegen.

Wie bepaalt welke regels de juiste zijn en welke niet? Dus welke regels mag je breken en welke niet? De Wereldburger zelf? De Wereldburger begrijpt niet dat een basisinkomen zomaar zou kunnen betekenen dat andere mensen kunnen bepalen wat jij doet en laat om het te mogen ontvangen. En zo loopt de Wereldburger vanzelf vrolijk mee in de pas, zolang zijn jas maar geen andere kleur heeft dan die van de buurman.

En dat knokken voor je dagelijkse prak nu letterlijk de zin van het leven is lijkt de Wereldburger al helemaal niet te beseffen. Ongeschonden je pensioenleeftijd halen is de zin van het leven toch?

Regels zijn regels.

Wanneer de Wereldburger zich niet aan de regels zou houden ontstond er anarchie, gelooft hij. Het zorgvuldig opgebouwde kaartenhuis zou zomaar ineen kunnen storten. De Wereldburger weet nu eenmaal graag waar hij aan toe is. Voor hem is het leven geen avontuur. Het is vooral een goed uitgestippelde reis geworden; het ANWB-echtpaar met de touringcar naar Barcelona. Halverwege uitstappen mag niet, dus dat doen we ook niet. 

Lekker liften en maar zien waar je uitkomt? Nee! Anderen zouden zomaar jaloers op je kunnen worden en jij bent niet solidair. Solidair is de wereldburger langer dan een mens een zware koffer voor iemand anders kan dragen. Vrijheid en avontuur zijn de antichrist.

Technologie

De Wereldburger is trots op de technologische vooruitgang die de mens in de afgelopen tweehonderd jaar heeft gemaakt. Hij gelooft dat deze vooruitgang nooit meer te stoppen is. Ook hier ontbreekt ieder besef van geschiedenis. Als het leven 1.500.000.000 jaar min of meer stil heeft gestaan op aarde, zou dat dan in tweeduizend jaar ineens anders kunnen worden. En zou die trend blijvend zijn? Geloof je het zelf?

De Wereldburger gelooft niet in haar eigen uitsterven. Ze is bezig met het plannen van bemande reizen naar Mars om zich, bij het vergaan van de aarde, te verzekeren van haar plekje in het universum. De Wereldburger is zo verguld van zichzelf dat ze haar eigen sterfelijkheid wil camoufleren met technologische snufjes. Ook als dat betekent dat computers en robots onze gezichten herkennen op straat en politieke tegenstanders, criminelen of zieke mensen gemakkelijk uit het systeem kunnen worden verwijderd. Als kromme komkommers en draken van paprika’s, die nooit het schap van de supermarkt halen. Elke vorm van dissonantie kan, mag en moet worden uitgeroeid, opdat we samen gelijk zijn en blijven. Iedereen door de frietsnijder.

Immigratie

Omdat iedere Wereldburger gelijk is, behandelt hij eenieder als gelijke. Mensen in nood geef je een dak boven hun hoofd en kansen om er weer bovenop te komen. Daar is niks mis mee. Dat is solidariteit. Maar solidariteit is een korte termijn waarde die op lange termijn veel spierpijn kan opleveren. Denk aan de zware koffer! 

Die immigrant woont op dezelfde aarde, maar in een ander klimaat, met een andere geschiedenis en een ander geloof. De Wereldburger heeft haar eigen geschiedenis gewist, want deze vond hij te gewelddadig. Zijn constant groeiende neo-cortex denkt enkel nog in beschaafde huisregels en daar past een verleden van roof, moord en slavernij niet in. Iedereen is gelijk en mi casa es su casa. Liever met oogkleppen op de utopie in stand houden, dan logischerwijs beseffen dat niet iedere mens zich overal op de wereld thuis moet kunnen voelen. Hechting aan het lokale, de eigen gebruiken en het eigen volk om zich heen past niet in het beeld van de Wereldburger. Dat heet Apartheid en is een schande gebleken. “De wereld is mijn thuis, of het nou India is of Winschoten.”

Internationale netwerken

De wereld is dus het thuis van de Wereldburger. Iedereen op die wereld is daarom met elkaar verbonden via netwerken, winkels en structuren. Op Facebook is iedereen een foto. De Verenigde Naties bewaren de vrede, zodat geen enkel land sterker kan worden dan het andere. En zo moeten ook de burgers in die landen zich gedragen, want ongelijkheid lijdt enkel tot strijd en machtsvertoon. ‘Als we allemaal braaf in de pas lopen, lopen we het minste risico‘; dat is het credo van de Wereldburger. Hij houdt namelijk niet van risico’s en uitdagingen, tenzij het uitdagingen zijn die risico’s beperken kunnen. Agenda 21.

Dat de mensen achter deze internationale Agenda 21 zich voordoen als Wereldburgers, maar het eigenlijk niet zijn, dat kan de Wereldburger zich helemaal niet voorstellen. Die mensen achter de schermen houden er privileges op na waar de Wereldburger zich geen voorstelling van kan maken en ze doen dat zó voorzichtig, dat niemand er ooit achter komt. Tot het moment dat Jeffrey Epstein opgepakt werd. 

De miljardairs achter Agenda 21 doneren hun vermogens aan goede doelen en daarmee voldoen ze meteen aan regel vier van het systeem: Ze betalen hun belasting. Dat de geld- en machtstromen automatisch naar boven in het systeem worden teruggeleid heeft de Wereldburger niet door. De lokale boer, de kleine zelfstandige, de buitenissige kunstenaar; zíj vormen een uitzondering; de luis in de pels. Ze passen eigenlijk niet binnen het systeem. Ze moeten opgenomen worden in eerlijke corporaties, zodat hun risico op armoede of het risico op fraude maximaal kan worden beheerst. Braaf in de pas lopen hoor! En als je kunst maakt die echt niet kan, dan boycotten we je gewoon en zorgen we dat je in ons netwerk niet gezien wordt. Die macht heeft de Wereldburger.

Heilig vertrouwen

De Wereldburger kan zich geen voorstelling maken van oneerlijke mensen. Alles is immers eerlijk want we zijn allemaal gelijk. De leider van het land die zo lekker gewoon is gebleven geniet de grote voorkeur; of dat nou een toneelstukje is of niet. Dat ziet de Wereldburger niet eens. “Het zijn toch democratisch gekozen leiders op basis van eerlijke verkiezingen?” De leugenachtige propaganda voorafgaand aan de verkiezingen zijn ze immers al lang vergeten, als ze al door hadden dat het leugens waren. “Dat artikel in de krant was zo negatief over deze politicus, dat kan nooit een goeie zijn. Moet je horen hoe vaak hij liegt!” 

Media, universiteiten, ziekenhuizen, gemeenteraden; ze werken massaal mee aan het in stand houden van het wereldbeeld van de Wereldburger. De macht ligt bij het volk, mits het volk doet wat het moet doen om een kleurloze massa te worden. Dwarse denkers worden voor gek verklaard. Mensen die uit de frietsnijder willen ontsnappen kunnen niet op gratie rekenen; het zijn immers egoïsten en fascisten, die enkel aan hun eigen domme belang denken. De Wereldburger snapt niet dat hij zelf een narcist is die zo verguld is van zijn eigen spiegelbeeld, dat hij er niet aan moet denken ooit als soort deze aarde te moeten verlaten. De Wereldburger wil onsterfelijk zijn met als gevolg dat de vermeende Cabal, die dus niet bestaat in de vorm waarin sommigen denken, voor hun dynastie waarschijnlijk eeuwig de portemonnee kan zien blijven volstromen.

Tja…

Voel je je nu in je wiek geschoten? 

Vind je dat ik de plank finaal missla? Of nog erger; dat ik een foute populist aan het worden ben? 

Helaas; Ik geloof in vrijheid boven zekerheid. 

Ik geloof in kansen boven veiligheid. 

Ik geloof in leven boven geleefd worden. 

Ik geloof in chaos boven orde; want de chaos is slechts schijn. We leven in een orde, die onze neo-cortex nog lang niet begrijpt. 

Wie wel eens naar een documentaire van David Attenborough kijkt of naar een andere wildlife serie begrijpt dat de orde die de Wereldburger wil creëren werkelijk helemaal nergens op slaat. Het is een luchtkasteel. Een utopie op drijfzand, gebouwd met de arrogantie dat hij als mens boven de natuur en boven ieder mens die het niet met hem eens is verheven is. Vrijheid is vies omdat het de utopie van de Wereldburger verstoort. Helaas, Wereldburger. De Wereld is al op orde. Hier gelden al regels. Die wil je echt niet dunnetjes overdoen, want een strijd tegen het universum is bij voorbaat verloren.

Wat gaan we hiermee doen?

Voel je je enigszins geroepen op de utopie van de Wereldburger om zeep te helpen? In dat geval wijs ik je op een oud recht, dat zelfs een plicht is binnen het Rijnlands economie-denken:

Burgerlijke Ongehoorzaamheid. Disruptie. 

Onttrek je aan het gezag en vertrouw op de kracht van het goede. Laat je niet opnaaien door angst en doemscenario’s. Wees niet bang te leven, maar ook niet bang te sterven. Luister naar je hart bóven je verstand. En luister vooral niet naar wat anderen je vertellen. Zelfs niet naar wat ik je zeg.

Kleur de wereld van binnen naar buiten en zet jezelf constant in het stralende middelpunt. Want als iedereen dat doet, dat wordt de Wereldburger weer mens. En wordt de mens weer deel van het grote geheel, daar waar het thuishoort. Niet onderaan, maar ook niet bovenaan de ladder. Op haar eigen bescheiden plekje in de Mallemolen, waar alles goed is.

Igor van Kaam

2 Reacties
 1. Wow! Mooi en helder opgeschreven! Dankjewel! Van binnen naar buiten de wereld mooier maken, je licht stralen.

 2. Ik vind het een goed artikel, omdat je hiermee bewustwording creëert en men uiteindelijk toch zelf zijn eigen keuzes moet gaan maken in plaats van dat dat jij ze beïnvloedt.

Geef een antwoord