[vrij vertaald naar een artikel van The Society of NLP van Dr.Richard Bandler en John LaValle]

Als NLP geen therapie is, wat is het dan?

NLP is een meta-discipline. Dat betekent, dat het een discipline van (meerdere) disciplines is. Het is de studie van de structuur van subjectieve ervaring en wat daarmee berekend of voorspeld kan worden. Voorspelbaarheid van gedrag. Het grootste misverstand over de technologie van NLP is, dat het iets met therapie te maken heeft. Heel veel verder dan dat kun je er eigenlijk niet naast zitten.

Richard Bandler en John Grinder hebben een technologie gebouwd die met name gebaseerd is op het modelleerwerk van Richard Bandler zelf. Het begon met het modelleren van Fritz Perls en Virginia Satir. Perls was een gestalt-theapeut en Satir een gezinstherapeut. Zodoende waren de eerste mensen met wie Richard in contact kwam therapeuten. Richard werkte voor een uitgever (aan een boek over Fritz Perls) en dus was het gemakkelijk om ook andere therapeuten te modelleren. Hierna volgde Milton Erickson en nog vele anderen.

Al vroeg ontdekten Richard en John dat de technologie (van het modelleren) ook in andere toepassingen kon worden ingezet; het is immers een meta-discipline.

Nu, na vele jaren en na veel gedoe rondom NLP (zoals onlangs naar aanleiding van een advertentie van mijn instituut op LinkedIn (maart 2019)) willen we graag een paar zaken verduidelijken rondom de technologie van NLP.

 

Wat gaat NLP over?

NLP gaat over hoe het brein werkt. En over taal, de chemie in ons brein en het effect van emoties (states) op ons leergedrag. Het is een educatief middel; zoveel is zeker. Omdat dit middel een meta-discipline is werkt het op ieder menselijk brein, van wie de eigenaar het effectiever, efficiënter of eleganter wil gaan gebruiken.

 

Vaardigheden en toepassingen.

NLP is op te splitsen in twee delen: 1. Vaardigheden en 2. De toepassing van deze vaardigheden.

Wat je veel in de markt tegenkomt zijn toepassingen van de (basis-)vaardigheden van NLP. Het lijkt erop dat veel mensen deze verwarren met de discipline zelf. Wanneer mensen zeggen: “Oh dat is NLP!”, dan bedoelen ze meestal: ‘Dat is een voorbeeld van een toepassing van NLP.’. De Fobie Techniek bijvoorbeeld, is een toepassing van NLP; een techniek. Persuasion Engineering® is een toepassing van NLP, etc. etc.

Laten we een concreet voorbeeld nemen. Iemand leert NLP en ontwikkelt bij zichzelf een handige manier om effectiever te communiceren. Misschien voegt hij daar nog een NLP-techniek aan toe en dat gebruikt hij vervolgens in zijn dagelijkse werk of praktijk. In dat geval zouden we kunnen vinden, dat hij een toepasser van NLP is (NLP Practitioner) of dat hij NLP in de praktijk gebruikt. Deels is dit waar, deels is dit misleidend. Als iemand heeft leren ‘ankeren’ en hij gebruikt dat, dan is datgene waarvoor hij ‘ankert’ geen NLP. NLP leert je ankeren en ankeren maakt deel uit van NLP, naast veel meer dingen. Niet andersom.

 

NLP, psychologie en wetenschap.

Nu NLP al jaren publiciteit geniet vanwege zijn effectiviteit, probeert zelfs het veld van de psychologie aanspraak te maken op hun rechten op NLP. Daarvoor is wel te laat. Eerst werd NLP door het veld van de psychologen belachelijk gemaakt, als zijnde onzin, niet-inhoudelijk enzovoorts. Feitelijk bestaat de basis van psychologie uit theorie, meningen en giswerk. Het is gebaseerd op statistiek en wetenschappelijke data. NLP is gebaseerd op modellen die wiskundig berekend en geformuleerd zijn. Het is NIET wetenschappelijk omdat het wetenschap en statistiek juist uitdaagt. Vanaf het moment dat NLP erkenning kreeg op grond van de resultaten die ermee behaald werden, wilden mensen meeliften door NLP als marketingtool in te zetten.

 

NLP is geen therapie. 

Tot vandaag de dag leert Richard Bandler iedereen, dat NLP geen therapie is en ook niet over therapie gaat. Het gaat over opleiden en hoe je mensen leert hun eigen brein te besturen.

Het wordt gebruikt door leraren, sportcoaches, personal coaches, doctoren, advocaten, verplegend personeel, ambtenaren, accountants, onderhandelaars, managers, ondernemers, politici, motivational speakers, en nog veel meer mensen.

Echter, wanneer mensen in hun lesprogramma’s of hun werk NLP-vaardigheden gebruiken, dan betekent dat nog niet dat ze NLP doen. Punt. Als je een onderdeel van een Mercedes in een Audi stopt, dat wil dat nog niet zeggen dat je een Audi van een Mercedes hebt gemaakt. Dat kun je vast wel begrijpen.

 

Wie claimt NLP?

Er is in de jaren ’80 en ’90 veel te doen geweest rondom wie zich NLP nu toe-eigent of de essentie ervan kent, maar het gaat vooral om het volgende: 

“Iedereen die vandaag de dag zijn brood verdient met NLP, de NLP zoals deze ontwikkeld en bedoeld was, zou niet zijn waar hij nu stond zonder een basis-technologie die hij zelf in ieder geval níet ontwikkeld heeft.” 

Sommige bekende trainers en therapeuten hebben zelf technieken ontwikkeld en daar hun naam aan verleend, maar deze zijn en blijven gebaseerd op ingrediënten die tot de basis van NLP behoren. Misschien ervoeren deze mensen te weinig zelf-succes, geen idee. Hun gemopper droeg en draagt niks bij aan het veld van NLP en ze kunnen zich daar beter overeen zetten.

 

Nieuwe toepassingen van NLP.

Mensen ontwikkelen nog steeds nieuwe toepassingen van NLP. Zo is er iemand in de medische wereld die doktoren traint, om NLP te gebruiken op een manier die hun patiënten helpt. Dit is geweldig! 

Nieuwe toepassingen zijn precies wat ze zijn: Toepassingen van NLP. Mensen die denken dat ze een nieuw model uitgevonden hebben zouden dat dus liever geen NLP noemen en ze zouden er ook niet naar moeten verwijzen. Wanneer ze een nieuwe naam bedenken en deze vermarkten als iets helemaal nieuws, dan kunnen ze hun beweringen ook echt testen. Een echt nieuw model zal zeker succesvol zijn en een waardige bijdrage leveren aan dat wat we menselijke ontwikkeling noemen.

Kate Benson heeft een grote bijdrage geleverd aan leren en studeren en in het bijzonder aan het trainen van leerkrachten om effectiever les te geven aan hun leerlingen, door toepassing van NLP.

 

Accreditatie-business.

Dan zijn er nog overkoepelende organisaties en hun afgevaardigden, die menen iets te zeggen te hebben over NLP en aangeven dat je bij hen moet trainen en lessen om bevoegd te zijn om NLP te gebruiken. Dit klopt werkelijk van geen kanten. Er zijn zelfs mensen die beweren dat een NLP-trainer psycholoog moet zijn of therapeut, omdat NLP de psyche van mensen zou beïnvloeden. Om die reden zouden alleen mensen met een academische achtergrond NLP-trainer mogen zijn. 

[NB: De NVNLP is niet erkend door Dr. Richard Bandler]

Het is heel simpel: Je hoeft niemand bijzonders te zijn of een academische graad te hebben om NLP te kunnen trainen. NLP is haar eigen discipline. Het is precies zoals Richard Bandler blijft zeggen: “Het gaat over het leren dat mensen de baas zijn in hun eigen brein en dat zij niemand nodig hebben om dat vóór hen te zijn of te doen.” 

Grappig feit is, dat psyche komt van het Griekse woord ‘geest of ziel’ en dat ook boeken, films, vakanties, feestjes en andere mensen onze psyche beïnvloeden. 

Kortom…

Geen enkele NLP-vaardigheid is beperkt tot een speciaal beroep of persoon; de context bepaalt welke NLP-vaardigheden gebruikt zullen worden.

 

Intellectueel eigendom

De basis-technologie van NLP (en bijna alle toepassingen en technieken) bestaan uit een samenstelling van verschillende intellectuele eigendommen. Om te achterhalen hoe dat zit, kun iemand het beste naar auteursrechten op zoek gaan, maar die vind je niet zomaar op internet of ergens in het openbaar. De basis van NLP is beschermd gedachtegoed en dat kun je je niet zomaar toe-eigenen, zoals dat wel eens gebeurt.

We schrijven dit niet om je af te schrikken NLP te gaan leren. We schrijven dit alleen om niet zomaar alles wat over NLP beweerd wordt voor zoete koek te slikken en om zorgvuldig uit te zoeken welke trainer bepaalde uitspraken doet. Als trainers bijvoorbeeld andere toepassingen dan NLP in hun lesprogramma vermengen, geven ze geen NLP meer. Bijvoorbeeld als er psychologie of Systemisch Werken in een NLP-programma zit, dan is het geen NLP meer. Controleer dat van tevoren.

 

Verantwoord NLP leren

Belangrijk is, dat je niet een hoop tijd en geld investeert, aan dingen die je niet nodig hebt. Een NLP Practitioner-certificaat en NLP Master-certificaat is bedoeld voor NLP Practitioners en NLP Master Practitioners en niet voor andere disciplines; ook niet voor psychotherapie, cognitieve therapie, systemisch werk, psychologie of wat dan ook.

Het zal je wellicht opvallen dat veel NLP Practitioner Programma’s langer zijn dan nodig, bijvoorbeeld omdat ze andere disciplines bevatten die geen onderdeel van NLP zijn en die niet vereist zijn om NLP Practitioner, Master of Trainer te worden. In feite besteed je meer tijd aan het leren wat géén NLP is en dit kan alleen maar verwarrend werken. Bovendien leidt het af van de technologie van NLP zelf. 

Deze trainers gebruiken wel de technieken en toepassingen van NLP en dat is misleidend. 

NLP gaat over vrijheid en het vaststellen van deze technieken, wat veel gedaan wordt, werkt als een gevangenschap. Dan begrijp je dus niet wat NLP inhoudt. 

Daar waar gestunt wordt met (erkende) programma’s van twee of drie dagen, koopjes, online-trainingen en zelfgemaakte Practitioner en Master-certificaten… wees opgepast!

De officiële eisen van een NLP Practitioner of NLP Master Practitioner zijn op te vragen bij www.purenlp.com en te vinden op onze site: PRACTITIONER of MASTER Het zal je opvallen dat in de originele documenten geen andere disciplines vernoemd worden. [The Society adviseert sinds 2014 7 tot 9 dagen of 50-60 uur voor een NLP Practitioner].

En mensen die NLP trainen zouden dat ook zelf moeten laten zien in hun leven. Als ze daartoe niet in staat zijn… 

Geef een antwoord