NLP & FLOW

 

Het begin van een Meesterwerk?

Inleiding

Een gespannen voet met NLP heb ik eigenlijk altijd gehad. Liever niet word ik gezien als goeroe. En al vaak heb ik mijn frustratie geuit over het gegeven dat mensen mij als NLP-Trainer zien als een mengeling tussen Moeder Theresa en Nelson Mandela. Vrijgevig, flexibel, positief ingesteld en zonder fouten.

Daarbij, wanneer ik mezelf vergelijk met sommige van mijn collega-NLP-Trainers, dan is ook daar mijn gevoel van discrepantie daar. Ik voel me niet echt thuis in deze vakgroep. Onder mijn collega’s heb ik me altijd een ‘gewoon mens’ gevoeld. En financiële onafhankelijkheid heeft ooit maar even op mijn wensenlijstje gestaan, want…

 

Life is not about making a profit. It’s about making a living!

NLP betekent voor iedereen iets anders, zoveel is zeker. Wat het voor mij betekende tekende zich langzaam af, gedurende de afgelopen 15 jaar…

Wat betekent NLP & FLOW?

Eerst vond ik het maar een zweverige term. Pas toen ik me verder ging verdiepen in wat FLOW precies betekent en ik ontdekte wat de gevolgen zijn van stress en ongezond leven, viel bij mij het kwartje!

NLP is het levenswerk van Richard Bandler en John Grinder. Het is niet mijn levenswerk. NLP is niet van mij. Het behoort deze twee heren toe. Ik kan en mag doen met NLP wat ik wil, als ik het maar ‘heel’ laat. Het is een missie van mij, om mensen AAN te zetten hun eigen leven bewust te leven. Enkel dát leven kan zinvol zijn en je gelukkig maken. Zo niet, dan mag je het doen met de schaarse geluksmomenten, die zich aandienen.

NLP inzetten om FLOW te bereiken betekent zo ontzettend veel voor mij. En dat kan het ook voor jou betekenen.

FLOW is de moeiteloze inspanning. Direct ontleend uit de natuur, waar we deel van uitmaken, lijken alle puzzelstukjes in elkaar te vallen. Dat je iets doet waar PASSIE, LIEFDE, TALENT, DENKVERMOGEN, DISCIPLINE en INSPANNING samenkomen. FLOW is moeiteloze inspanning. Of een paradijsvogel, die zijn wijfje het hof maakt. Het is niet per se eenvoudig, maar o zo logisch en vanzelfsprekend.

Hoe bereik je FLOW met NLP?

IK DOE WAT BIJ ME PAST.

Wel. FLOW bereiken is an sich al best een dingetje. Alle puzzelstukjes op hun plaats laten vallen is… een puzzel. Het gaat over uitvinden wat je diep van binnen drijft. Over inzien dat ieder mens geboren wordt met een missie. Bij een fruitboom of een zeemeeuw is die missie gemakkelijk af te lezen: zorgen voor nageslacht en deel uitmaken van een ecosysteem, zodat je voeding voor je omgeving of transportmiddel van nieuw leven bent.

IK INSPIREER MIJN OMGEVING.

Voor een mens is dat niet anders, al zijn we liever geen voeding voor onze omgeving. We maken op een sociale manier deel uit van ons ecosysteem, door elkaar te verzorgen, zodat onze overlevingskansen vergroten. Op deze manier is er voor iedereen een plaatsje vrij in de Mallemolen van het Leven.

IK VERTROUW OP MIJN ERVARINGEN.

Onze missie kiezen we niet. We worden ermee geboren en het is een kwestie van ontdekken. Zoals Michelangelo het beeld al in de steen zag en enkel het overtollige steen verwijderde, zo is jouw missie in jouw systeem verankerd. Terugkijken op je ervaringen zullen je missie kunnen onthullen. Connecting the dots, noemde Steve Jobs dat. Een missie bestaat tenminste uit deze elementen: 

Het is een bijdrage aan je omgeving, er is actie voor nodig en je missie zelf is niet uniek; de invulling die jij eraan geeft is dat wel, omdat jij een unieke ervaring hebt van de wereld.

IK OVERWIN MIJN ANGSTEN.

Wie we zijn en wat we ‘hier’ komen doen, kunnen we dus aflezen aan ons handelen. Maar hoe kan het dan, dat zo weinig mensen hun FLOW vinden? Dat slechts 10 tot 15% met plezier naar hun werk gaat? (Bron: www.gallup.com). Noem het een Goddelijke Misser (dat ís het niet), maar de mens bestaat uit drie delen: LICHAAM (ons lijf), GEEST (ons denken) en ZIEL (onze vorm of ontwerp).

 

Sommige psychologen ontkennen hardnekkig het bestaan van een ziel, maar ze zullen het toch met me eens zijn dat dingen gevormd zijn naar een idee of vorm, al dan niet met een richting of een doel. Dat is de ZIEL. Die kan er dus ook nooit ‘uit’, zolang een vorm in tact blijft. Wijzigt de vorm, dan verandert de ziel.

Ons lichaam streeft naar zekerheid en veiligheid; anders gaat het stuk of dood. Groei en herstel zijn tot op celniveau geprogrammeerd. Ter bescherming daarvan zorgen we voor onszelf en voor elkaar. Onze ZIEL is vrij. Het is een deel van het grote geheel; een facet aan de grote diamant. Het is onverschillig over leven of dood, zoals een voetspoor in de branding. Als hij weg is maak je gewoon een nieuwe. Of niet. Ook goed.

Onze geest is geprogrammeerd te observeren en te denken. Volgt het de ZIEL of het LICHAAM? Omdat het lichaam veel tastbaarder aanwezig is wint deze meestal de strijd. Pas als ons lichaam ons in de steek laat, zijn wij mensen in staat verder te kijken dan onze neus lang is. Letterlijk. Veiligheid vinden we binnen onze comfort zone. We zijn bang deze te verlaten, ter bescherming van ons lichaam. Niet onze ziel. Ervaar je geen FLOW, dan is buiten je comfort zone gaan de enige weg. Echter, ons lichaam en onze geest werken zo nauw samen, dat stress en angsten letterlijk ons lichaam verouderen en ziek maken. Dit wordt al jaren bewezen en toch stellig ontkend binnen de geneeskunde. Door het oplossen van angsten, trauma’s en taboes dien je de vrijheid van de ZIEL en herstel je een gezonde balans in je lichaam om te doen waarvoor het bedoeld is. De idee te dienen.

IK BEREIK MIJN DOELEN.

Heb je een missie, dan heb je een doel. Dat doel kun je naast je neerleggen. Je kunt het ook oppakken. Dat geeft je leven richting. Een bestemming. Zin. FLOW. Boeddhistische monniken die op een berg gaan zitten wachten op Nirvana leven niet. Ze dragen slechts weinig bij aan het ecosysteem en verspillen hun talenten en passies. Ze denken hooguit na over FLOW, maar doen er verder niets mee. FLOW houdt in dat je onderneemt. Je lijf gebruikt, inspant, grenzen verkent en overschrijdt. Zoals een vrucht zich ontwikkelt tot boom met nieuwe vruchten. Of een ei zich tot vogel. Een rups tot vlinder. Dat zijn geen ‘inspanningsloze’ en veilige processen. Dat zijn risicovolle wegen die naar Rome leiden, waarbij niet iedereen de eindstreep haalt. De natuur is onverschillig over leven en dood. De mens niet. Of beter: ons lichaam niet. Omdat we kunnen denken óver onszelf.

INVULLING

En omdát we kunnen denken over onszelf ligt de focus in The Big Event en in onze NLP-programma’s op het vinden van jouw invulling van deze vijf uitdagingen. 

Vind je MISSIE en kom in ACTIE.
Je bent een DEEL van het GEHEEL; dat is de IDEE, de SPIRIT.
Je MISSIE zit al in je. Creëer hem niet; ontdek hem!
Angsten, trauma’s en taboes zijn destructief en dragen niet bij aan de IDEE.
Geen FLOW zonder inspanning en richting, of afstand en snelheid.

Via de weg van NLPinHolland kun jij je eigen leven gaan leven. Dat zal een leven in FLOW zijn. 

Want zoals een kersenboom geen abrikozen moet willen dragen, zo kun jij niets anders doen dan waar jij geschikt voor bent. Geschikt, als in: op de juiste plaats en volgorde gezet.

Dat kun je komen halen bij NLPinHolland. Of je laat het lekker zo. Even goeie vrienden.

Geef een antwoord