NLP. De beste basis van primair onderwijs.

Onderwijs en NLP zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen omdat NLP een onderwijsmethodiek is, maar ook omdat NLP super goed werkt bij kinderen. Een kind denkt namelijk niet zo snel: “Zou dat bij mij ook werken?” Zolang kinderen nog in een wereld vol fantasie en dromen leven, staan hun gedachten wagenwijd open om nieuwe inzichten op te nemen. Ze staan op ‘opname-stand’, als het ware.

In onze NLP Programma’s staan niet alleen de kennis en technieken van NLP centraal. We willen mensen graag leren te ontdekken, hoe de mens nu precies functioneert. Met verbazing bekijken wij wel eens filmpjes en verslagen van psychologen en therapeuten, die geen idee hebben welke vragen ze cliënten moeten stellen om te achterhalen waarom ze doen wat ze doen. We zien dan dat ze gaan wroeten in het verleden, terwijl de oplossing enkel in het nu te vinden is en in de toekomst uit te voeren valt. Het verleden is immers voorbij!

Niet alleen kennis ontwikkelen

Wanneer ieder kind de aandacht krijgt die bij hem of haar past omstaat er ruimte voor de ontwikkeling tot een uitgebalanceerde volwassene, die beslissingen kan nemen voor zijn of haar toekomst. Het is natuurlijk super belangrijk dat jongeren weten hoe ze moeten rekenen en lezen. Op de middelbare school leren ze hoe de economie werkt, wat onze geschiedenis vertelt over het leven van vandaag en waar Spanje ligt, of Mongolië. Maar kennis leren is niet het enige waar het onderwijs zich op mag doen gelden.

Ouders krijgen bij het ouderschap geen handleiding voor de juiste opvoeding van hun kind. In het onderwijs is juist wel de ruimte om die handleiding te ontwikkelen en in te zetten. Op deze manier wordt onderwijs dé aanvulling op de beste opvoeding die er bestaat.

De leerkracht aan de knoppenwinkel

NLP leert leerkrachten, hoe de geest van een kind werkt. Wat een kind drijft om nieuwe kennis op te doen en hoe hun intrinsieke nieuwsgierigheid soms kan lijden onder externe omstandigheden. Omstandigheden waar vrij gemakkelijk geleerd kan worden anders mee om te gaan. Juist kinderen zijn nog zo flexibel en hun brein neemt nog zo gemakkelijk lessen op uit de dagelijkse indrukken die ze krijgen, dat vooral leerkrachten in het basisonderwijs in de perfecte positie aan de knoppenwinkel zitten. Dat klinkt technisch, een knoppenwinkel, maar NLP is gebaseerd op de gedachte dat de mens de computer naar haar eigen evenbeeld heeft gebouwd en via deze terugweg kunnen we patronen aanleggen (programma’s, zogezegd), waar het kind zijn leven lang profijt van kan hebben.

Van externe afhankelijkheid naar interne controle

Het basisonderwijs kan het verschil maken. En juist niet door allerlei normeringen op te leggen, waarbij het ene kind binnen de boot valt en het andere erbuiten. Maar door ieder kind als perfect te zien en het ruimte te geven zich te ontwikkelen tot wie ze zelf zijn; niet tot wat de maatschappij, de ouders of de CITO van ze verwacht. Zo leren we kinderen al vroeg, dat ze de controle en de hulpbronnen in zichzelf mogen vinden en maken we ze onafhankelijk van externe factoren. 

Een mooi voorbeeld is onze gedachte over een onvoldoende bij een toets. Veel leerkrachten zijn gewend het kind de voldoende of onvoldoende te geven bij een toets, maar een toets geeft vooral feedback over de mate waarin het geboden onderwijs voldoet aan de mogelijkheden van het kind. De onvoldoende of voldoende is voor de leerkracht, niet de leerling. Er zijn immers duizenden redenen te bedenken, waarom een kind iets niet begrijpt of niet onthoudt. Een andere ontwikkelingsfase, een andere leerstrategie, bijzondere omstandigheden thuis of niet op de juiste plek in de klas zitten. 

Zoiets als dyslexie is geen probleem van een kind, maar een uitdaging voor de leerkracht. En ik hoor je denken: “Maar ik heb daar allemaal geen tijd voor in de klas!” In dat geval kun je je afvragen of jouw klas op de juiste manier is ingedeeld. Of je leerlingen op leeftijd zou moeten indelen. Of juist op interessegebied, leerstijl of energielevel. Ik noem maar wat. 

Schade door algemene normering

Als je ervan uitgaat dat ieder mens, en zeker ook ieder kind, perfect is, kun je door algemene normering toe te passen eigenlijk alleen maar schade aanrichten. Slimme kinderen vervelen zich te pletter en ‘domme’ kinderen schamen zich kapot. Dus eigenlijk blijft alleen de middenmoot tevreden en stabiel groeien. Hoeveel kinderen zijn dat eigenlijk? Die middenmoot?

NLP voor leerkrachten pleit niet voor bijzondere scholen, maar voor bijzonder onderwijs in iedere klas. En met ‘bijzonder’ bedoelen we: emotie-gedreven onderwijs. Want emoties (lees: leermodus) bepalen veel, zo niet alles, van de manier waarop we met kinderen zouden moeten werken. Welke leermodi bedoelen we dan? Laten we er een paar noemen:

 • Gemotiveerd
 • Nieuwsgierig
 • Speels
 • Logisch
 • Op gevoel
 • Actief
 • Pro-actief
 • Reactief
 • Samen
 • Solistisch
 • Afgeleid
 • Geconcentreerd
 • Gedoseerd
 • Verbindend
Noem maar op!

Leerstijlen van kinderen zijn zelden rationeel, maar juist emotioneel. Door de juiste benadering van ieder kind afzonderlijk kun je als docent je leven lang het verschil maken voor iedere leerling. En dát is toch je ultieme drijfveer?

NLP in je studiedagen

Dus, NLP in het onderwijs is onmisbaar. Er bestaat misschien soms wat scepsis bij leiding en collega’s, maar wij zien leerkrachten in het basisonderwijs uit onze stal keer op keer het verschil maken. Regelmatig krijgen we zelfs ouders in de programma’s, die geïnspireerd zijn geraakt door de aanpak van de leerkracht van hun zoon of dochter en hetzelfde willen doen binnen de vier muren van hun huis. Dus waarom wachten?

NLPinHolland werkt op dit moment samen met enkele ervaren leerkrachten aan een Onderwijsprogramma voor leerkrachten in het basisonderwijs. We richten ons hier op invulling van de jaarlijkse studiedagen, die leerkrachten vanuit hun school krijgen. We ontwikkelen en leren tools en vaardigheden die werken en in de praktijk hun effect hebben bewezen. Heb jij interesse in dit programma?

Vul jouw studiedag met NLP

Mogen wij een studiedag of dagdeel komen invullen met de kracht van NLP? Neem dan contact met ons op via office@nlpineindhoven.nl. Vanaf schooljaar 2020-2021 komen we graag onze beste kant laten zien.

Geef een antwoord