Kerstgedachte. Goed en Kwaad zijn FAKE NEWS!

Spijker dat eens op de deur van een kerk!

Yin en Yang. Haram en Halal. Kwaad en Goed. Ze bestaan in het wereldbeeld van slechts één dier: De Mens.
Waar elk ander levend wezen op deze aarde vrij is van de opgeheven vinger, is de mens als enige veroordeeld tot zijn eigen gewetensbezwaar.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de Aboriginals nog het meest direct afstammen van de eerste mensen, die 75.000 jaar geleden Afrika verlieten tijdens de grote uittocht. Droogte was waarschijnlijk de reden. Ze leefden tot 4000 jaar geleden ongestoord op het Australische continent. Beschaving ontwikkelde zich veel later pas, rond 4000 voor Christus. In het gebied dat nu het zuidoosten van Irak bestrijkt, Mesopotamië, gingen mensen gestructureerd landbouw en veeteelt bedrijven en bouwden ze dorpen en steden.

Omgerekend naar de tijdspanne van één jaar…

Wanneer de uittocht uit Afrika op 1 januari 2019 had plaatsgevonden, ontwikkelde Beschaving zich in ons systeem waarschijnlijk pas na Sinterklaas, rond 11 december. Mijn kalender geeft vandaag 17 december aan, dus binnen het kader van de geschiedenis van de mensheid mogen we Beschaving nog ruilen bij De Blokker. Terugsturen naar bol_punt_com. Stiekem onder het tapijt moffelen. Sinds afgelopen ‘Sinterklaas’ is de mensheid onder het mom van Beschaving als een epidemie over de aarde aan het grazen, met catastrofale gevolgen voor zichzelf. Beschaving is razendsnel haar eigen probleem geworden.

Hoe uit zich dat dan?

Op Social Media worden micro-oorlogen gevoerd door mensen die elkaar beschuldigen van gewetenloosheid, gebrek aan respect en nog veel meer. Ook in de politiek vindt verharding plaats van het debat. Volkeren streven naar onafhankelijkheid, wereldleiders vliegen elkaar in de haren. Onze zogenaamde Beschaving leidt tot oorlogen. Het is YIN-YANG in hoogst eigen persoon.

En?

  • Een cheetah die een impala doodt, door zijn keel dicht te bijten.
  • Een krokodil die een nietsvermoedend drinkend veulen met huid en haar verslindt, door pijlsnel uit het water te schieten.
  • Een zwarte weduwe die haar mannetje na de paring opeet.
  • Een poes die haar misvormde jong afstoot en laat verhongeren. Of het zelf opeet.
  • Een koekoeksjong dat de eieren van zijn gastouders uit het nest gooit om zelf alle aandacht en voedsel te krijgen.
  • Een hedera die zich zo vast om een boom slingert, dat zijn gastheer het loodje legt.
  • Een jonge bok die zijn roedelleider verwondt en verstoot uit de kudde.

In de natuur gaan dingen zoals ze horen te gaan. Moeder Aarde is onverschillig over leven en dood; beiden zijn er immers in overvloed. En in een prachtig evenwicht.
In de mensenwereld hebben we bedacht dat het bovenstaande lijstje misdrijven zijn, waarvoor je levenslang de gevangenis in draait. Sinds goed en kwaad zijn gaan heersen over onze maatschappij worden we geleefd door schuld, schaamte, spijt en berouw. We hebben het beschaving genoemd en het is het meest bezopen gedrag, dat waar dan ook in de natuur voorkomt. En alleen wij mensen doen het!

Vertel je dit de gemiddelde moraalridder, dan heb je de poppen aan het dansen. Beschaving is immers YANG. Het is HALAL. Beschaving is het GOEDE. Hoe kun je hem beschuldigen van bezopen gedrag! Het zijn toch juist de vervuilers die kwaad aanrichten? Of de verkrachters? De moordenaars? De zakkenvullers?

Perspectief.

Het is, zoals vaker, een kwestie van perspectief. In de natuur bestaan geen moordenaars, verkrachters, vervuilers en zakkenvullers. Dieren maken optimaal gebruik van hun intelligentie en hun lichamelijke vermogens om hun omgeving zo te selecteren en vorm te geven, dat hun overlevingskansen en die van hun nageslacht optimaal zijn. En het buikje rond gegeten kan worden. De mens doet in wezen precies hetzelfde! (Enkel de Reuzenpanda lijkt die visie een beetje kwijt te zijn, maar dat terzijde.)

Beschaving of Misdaad? De lijn is onzichtbaar…

Omdat de mens zo slim is kon hij olie vinden en plastic maken. Olie is en blijft een natuurproduct afkomstig uit de buik van moeder aarde, maar door de hoge concentratie CO2 verstoort het de balans op aarde bij snelle verbranding of contact met de natuur.

Omdat de mens zo slim is kon hij wapens maken om te jagen en gereedschap om het land te bewerken, maar hij kon er ook zijn buurman mee naar de eeuwige jachtvelden helpen.

Omdat de mens zo slim is bedacht hij efficiëntie en hygiëne. Hij liet hij zijn dieren slachten op één vaste plek, ging zijn handen wassen en ontwikkelde gezondheidszorg. Maar omdat hij zijn eigen schaapjes graag als eerste op het droge had, bedacht hij ideeën om het niet zo nauw te nemen met ‘ethiek’ waardoor dieren mishandeld konden worden en mensen afhankelijk werden van pillen, dokters en verplegers.

Nu roepen beschaafde mensen dat het fout is om te vervuilen. En om mensen te vermoorden. Afspraken te schenden. Mensen uit te buiten en afhankelijk te maken. En dieren te mishandelen. Sommigen vinden het al fout om handel te drijven. Terwijl dezelfde vaardigheden 4000 jaar geleden juist ‘beschaving’ definieerden!
Beschaafde mens, begrijpt u uzelf nog wel?

Mijn kalender geeft vandaag 17 december aan, dus binnen het kader van de geschiedenis van de mensheid mogen we Beschaving nog ruilen bij De Blokker.

Hoe nu verder?

Ik doe een belangrijk beroep op mensen voor 2020. Of misschien wel twee!

Eén: Schrap ‘De Beschaafde Drie’ voorgoed uit je systeem!!

  • SCHULD
  • SCHAAMTE
  • SPIJT

Neem het besluit een ander niet meer aan te spreken met: “Schaam je diep!”
Draag geen schuld voor een ander en vergeef jezelf je eigen schulden. Schuld bestaat niet meer of minder dan fantasie.
Heb geen spijt van je daden. Leer ervan en doe het volgende keer op een manier die je meer brengt wat je zocht.

Kijk vooruit met vertrouwen. Kijk niet terug met spijt.

Twee: Oordeel niet meer over goed en kwaad.

Het bestaat namelijk enkel in de belevingswereld van de mens. In een individuele subjectieve wereld. Goed en kwaad zijn net zo fake als Sinterklaas en de Kerstman bij elkaar. In de natuur zijn dit slechts ‘gebeurtenissen’. Stop met mensen te beschuldigen, dat ze zich zouden moeten schamen!

Betekent dat dan, dat ik zomaar iemand mag vermoorden?

Nee. Je hebt de keuze om de wetten van de natuur te volgen of ervan af te wijken. Die richtlijn noemen we Ethiek. Ethiek is de natuurlijke tegenhanger van beschaving.
En weet je wat het is? Daar is geen regel of wetboek geschikt voor. 
Ethiek is van jezelf, voor jezelf en tegen jezelf. 
Ethiek is ongeschreven en dient ongeschreven te blijven.
Ethiek staat boven de tijd.
Ethiek is karma. 

Het is niet aan mij, noch aan jou, om ethiek te definiëren. Het is al gedefinieerd, ver vóór de eerste mens uit Afrika vertrok. Dus ga nou niet zoeken op WikiPedia of zo. Want daar vind je enkel ethiek van onze beschaving. En die bedoel ik niet. Ik bedoel die andere. Die altijd al in je gezeten heeft en die mensen doet spreken of zwijgen om hun hart te luchten.

Ik wens je een ethisch 2020 toe. Succes met ervaren! En lucht je hart!

Igor van Kaam

Geef een antwoord