Is Donald Trump een gek of een Robin Hood?

Toen Donald Trump eind 2016 de Amerikaanse verkiezingen won trok ik, net als vele anderen in Europa, bijna de haren uit mijn hoofd. Hoe kon het volk van de land met de onbegrensde mogelijkheden zichzelf haar eerste vrouwelijke president door de neus boren? En hoe kon een man, die zulke verschrikkelijke dingen zei in officiële speeches, in vredesnaam de harten en het vertrouwen van zoveel Amerikanen gewonnen hebben? Waar Obama in zijn woordkeus ging voor verbinding en vereniging, stond Trump voor polarisatie en opruiing.

“I beat the people from China. I win against China. You can win against China if you’re smart.”
“When was the time anybody saw us beating?”
“I have a great relationship with the Black.”

Wij tegen jullie. Winnaars en verliezers.

Later bleek dat Rusland Trump zou hebben geholpen met winnen. Dat maakte zijn overwinning alleen nog maar zuurder. Wat was er ooit voor goeds uit Rusland gekomen, behalve mijn voornaam dan? Haha!
Rusland staat in ons wereldbeeld vooral gelijk aan een harde, gesloten, post-communistische staat met een narcistische leider, die zichzelf het liefst als gespierde hunk op een paard ziet zitten. En aan miljardairs die overal ter wereld dure vakantiehuizen kopen en de sfeer in restaurants verzieken met hun weinig sociale en luidruchtige gedrag. Dat de Russen in ’45 Auschwitz bevrijdden? Geen idee. Was dat zo?

Climate Change een HOAX.

Ruimdenkend als ik ben, besloot ik me bij de feiten neer te leggen. Tja, wat kon ik anders als eenvoudige Europeaan doen aan de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen? Sterker nog, ik besloot Trump het voordeel van de twijfel te geven. Immers, een president staat niet alleen aan het roer van zo’n groot land. Hij heeft vele adviseurs om zich heen en samen zouden ze misschien nog wel een intelligente denktank kunnen vormen. De president is actief op social media en houdt niet op met twitteren, dus hij zal ook wel eens iets lezen dat hem slimmer maakt, zou je denken. Bovendien was Trump vanaf 2001 Democraat, begeesterd door de kracht van Kennedy misschien?

Vanaf het moment dat Trump zijn poot stijf hield bij Rocket Man, Kim Jung-Un van Noord-Korea, begon mijn nieuwsgierigheid het langzaam te winnen van de twijfel. Wat deed die man anders dan alle andere presidenten om zo brutaal zijn middelvinger op te steken naar een gevaarlijk gekke leider van een sterke militaire natie? En Trump begaf zich naar het hol van de leeuw en schudde Kim de hand op de grens van Noord- en Zuid Korea. Historisch. Nutteloze zelfpropaganda misschien, maar historisch.

Tja, en climate change een hoax noemen wordt vooral bepaald door de groep wetenschappers die je verkiest te volgen. Het is een boude stelling, maar het gooit tenminste wat zand in de motor van de alsmaar uitdijende groene betutteling, die tot nu toe weinig effect lijkt te hebben op het klimaat zelf.

COVID-19

Sinds de komst van COVID-19 moet Trump het extra hard ontgelden. Eerst ontkende hij virus hardnekkig en vervolgens claimde hij bombastisch dat het zo onder controle zou zijn en weer zou verdwijnen. Inmiddels blijkt het tegendeel waar en nu mogen we bleekmiddel gaan drinken om het virus onschadelijk te maken? Correctie! Dat was achteraf een grapje. Zitten er nog hersenen onder zijn oranje lokken?

Noem het complotdenken of niet, maar elke kant van het verhaal verdient het om belicht te worden. Lees mee. 

Eind 2019 was de werkloosheid in Amerika op een 50-jarig dieptepunt. Nog nooit hadden zoveel Amerikanen een baan. Het was al lang niet meer zo goed gegaan in Amerika. Het zou kunnen dat Obama de rode loper heeft uitgelegd, maar Trump heeft dit in een paar jaar voor elkaar gekregen. Dat verdient op zijn minst een compliment.

Dat Trump vijanden heeft is duidelijk. Hij gaf tijdens zijn verkiezingscampagne al aan korte metten te willen maken met het establishment. Obama leek een frisse wind, maar bleek vooral een natte scheet. Omdat hij vriendschapsbanden aanhaalde met de wat minder zuivere lieden van onze gemeenschap. Obama-care klinkt leuk, maar vanuit een bepaalde invalshoek gezien is het een subsidieproject voor de farmacie. En dat zijn niet mijn grootste vrienden, zoals je weet. Zolang er super winsten gemaakt worden over de ruggen van zieke mensen klopt dat systeem evenzeer als dat van de tabaksfabrikanten en Coca-Cola of Unilever.

Langzaam maar zeker en juist dankzij het optreden van Trump tijdens de coronacrisis wordt het me duidelijk dat hij aan het strijden is tegen een onzichtbare vijand. Een vijand die in de loop van de laatste decennia, met veel geduld en precisie, ons wereldbeeld heeft vertroebeld en (s)links heeft ingespeeld op onze menselijke waarden van solidariteit en welvaart. 

Onderwijs, wetenschap en journalistiek zijn nooit objectief of neutraal.

Vroeger was studeren voorbehouden aan de rijke elite. Een select groepje studenten met een aristocratische opvoeding. Dáárvoor  was studeren voor geestelijken en een verdwaalde enkeling. Door de komst van het communisme en het wat vriendelijkere socialisme kreeg Jan-met-de-Pet steeds meer geld en steeds meer invloed. Iedereen moest kunnen studeren en iedereen moest het recht hebben succesvol en rijk te worden. Een prachtige gedachte, die we met ons instituut van harte onderschrijven. Het onderwijs, de media en de wetenschap zijn sindsdien sterk bemand en beïnvloed door de mensen die dankbaar waren dat ze zich konden en mochten ontwikkelen van de nieuwe leiders. Niet verwonderlijk dat scholen, universiteiten, nieuwsredacties en omroepen sindsdien overwegend een socialistisch karakter dragen. Als je van kleins af aan leert dat liberalisme en geld verdienen slecht is, hoe kun je dan verwachten dat het onderwijs en de journalistiek ooit objectief verslag leggen? Het is onmogelijk zonder bril naar de werkelijkheid te kijken. Zelfs als je wetenschapper bent.

Begin vorige eeuw werd de adel overal op de wereld met de staart tussen de benen hun kastelen en paleizen uitgejaagd en de nieuwe wereld ontstond zo net na de Eerste Wereldoorlog. Of de Spaanse Griep.

De wereldbevolking groeide sindsdien van 1,6 miljard naar 7,7 miljard. Dat zijn bijna vijf keer meer mensen. Over een pandemie gesproken! Een groot deel van deze mensen werkt, rijdt auto, eet en verbruikt energie en grondstoffen voor kleding, mobiele telefoons en spullen. Heel veel spullen. Niet gek dat de wereld na 4½ miljard jaar relatief rustig door de ruimte te hebben getold de laatste 100 jaar een beetje van slag is geraakt. Ik zeg niet dat het de schuld is van het socialisme, want de maatschappij dat zijn wij. En onze voorouders!

Achter deze beweging zitten waarschijnlijk -en dat is het complotdenken- krachten die al eeuwen op aarde hun macht uitoefenen. De kerk die nog altijd goed bij kas zit en haar invloed op de wereld misschien niet zomaar wenst op te geven. De door Dan Brown bekend geworden Tempeliers. De vrijmetselarij. De families Rothschild en Rockefeller, samen met een groot deel van de adellijke en koninklijke families op deze aarde. De Club van Rome. Noem maar op. Complotdenkers noemen die ‘familie’ de Cabal en houden de familie verantwoordelijk voor de dood van Michael Jackson, John F. Kennedy, John Lennon, Martin Luther King, Lady Di en vele anderen.

Wist je dat Bill Gates via zijn moeder uit de Rockefeller-familie stamt? En dat hij zich inmiddels volledig op zijn eigen vaccinatieprogramma gestort heeft? Gezondheidszorg is al sinds het Marshall Plan onderdeel van gedegen politiek buitenlandbeleid. Een machtsmiddel en een miljardenindustrie.

If you can’t beat them, join them. 

Onder het mom van: “Kijk ons het eens goed voor jullie doen” zijn de hierboven genoemde lieden steeds overtuigd geweest van: ‘Hoe welvarender je mensen maakt, hoe afhankelijker ze worden van die welvaart en hoe meer invloed je op hen kunt uitoefenen.’
Tenmiste zolang jij degene bent die de welvaart verstrekt of financiert. In het klein zie je het nu gebeuren bij sigarettenfabrikanten. Ze zien hun markt slinken en investeren hun miljarden nu in bedrijven in gewasveredeling, snoepgoed of medicijnen. Zelfde marketingstrategie, zelfde doelgroep, dezelfde truc.

Het gemiddelde westerse gezin met twee kinderen, twee fulltime werkende ouders, een hypotheek, twee auto’s, Playstations, iPads, dozen vol Chardonnay, snoepgoed en drie vakanties per jaar is geen gezonde afspiegeling van het ideale plaatje. Het is een verslaving die de grens van ‘gelukkig zijn’ opschuift tot onhaalbare hoogte en die leidt tot vervuiling, burn-outs, hartkwalen en kanker. Linksom of rechtsom klandizie voor de grote industriële en bancaire families.

Als kapitalist zal President Trump de hang naar welvaart niet willen stoppen. Het is liberalisme in zijn beste vorm. Maar de drijvende kracht achter de behoeftes van mensen zijn de productenten van hun genotsmiddelen. En daartegen is Trump aan het strijden. Trump wil de macht bij het volk neerleggen. Trump is niet uit op macht voor zichzelf en hij heeft geen banden met deze rijke families en clubjes. Hij lijkt zich langzaam te ontpoppen als een moderne Robin Hood. He’s one of us!

Trump blokkeert de WHO.

Mijn kwartje viel op het moment dat Donald Trump de financiering van de WHO, World Health Organization, stop legde. Ogenschijnlijk, omdat ze hem verkeerd hadden geïnformeerd over de gang van zaken. Maar stiekem vooral, omdat China en teveel andere corrupte machthebbers een te dikke vinger in de pap hadden bij de club die garant zou moeten staan voor de gezondheid van wereldburgers. En niet om de schone schijn van gesloten regimes op te houden en hun gigantische missers de verdoezelen, want dat is de WHO aan het doen.

99% van de mensen zag het als een doodsteek voor de gezondheidszorg en een blamage voor de taak het volk te beschermen tegen ziektes. Maar het was een simpele machtsgreep, omdat de WHO zijn werk niet eerlijk deed. Ze baseerde haar beleid op informatie uit China waarvan iedere kip op zijn klompen kan aanvoelen dat die nooit klopt. Afwijkende maar bewezen medische inzichten (verspreiding door aerosolen en luchtvochtigheid) en werkzame behandelmethoden (malariapillen, ozon-therapie) worden uitgesloten. Er wordt gekozen voor een total lockdown voor alle landen.
Wat gebeurt er als je een verslaafde zijn drugs afpakt? Gaat-ie dan afkicken of gaat hij smeken en alles doen wat hij kan om het terug te krijgen?

In de ogen van de complotdenkers is een lockdown een strategie om de verslaafde mensen nóg afhankelijker te maken van de redders in nood: De leiders van onze landen en de ontwikkelaars van het vaccin. Henry Kissinger zei het al in 1991. Denk je nu werkelijk dat er geen rekenmodellen bestaan over de economische en psychologische effecten van een lockdown? Natuurlijk wel! De uitkomst van dit scenario moet ergens kraakhelder op een plank liggen. De vraag is vooral op wiens plank.

Trump wil ook niks liever dan dat je gezond en fit blijft en snel geneest. Elk van zijn oplossingen, ook het injecteren van ‘desinfectant’, is bewezen werkzaam tegen het virus. Trump geeft overduidelijk de voorkeur aan de weg buiten de door de farmacie gebaande paden en de door in zijn ogen geïndoctrineerde wetenschappers geleverde ‘feiten’. Op dezelfde manier reageert hij op de klimaatveranderingen. Hij snapt het familiespel van ‘verdeel en heers’ en ‘verneuk de massa en grijp de kassa’ donders goed. Als je op een bepaalde manier door de kijkdoos kijkt zie je dat glashelder.

“When Donald Trump’s issued his Jan. 31 travel ban on those who had recently been in China, candidate Joe Biden denounced Trump for “hysterical xenophobia and fearmongering.”

Het familiebedrijf.

Vraag is wel: Zijn we zo slecht af onder de vleugels van Trumps onzichtbare vijand? 

Als iedereen zijn natje en zijn droogje heeft, een dokter in de buurt en een supermarkt. Stemrecht en zorg. Wetenschap om alles wat we doen en laten stevig te onderbouwen. En betrekkelijk goed onderwijs. Waar zouden we ons dan druk om maken?

Tja, dat is een lastige vraag. Vrijheid misschien? Echte vrijheid? De vrijheid om gewoon te leven? Een stukje grond, wat vee en een moestuin. Geen belastingen, geen verzekeringen en al helemaal geen verslavingen aan dingen die je ergens anders moet kopen? Het lijkt een stap terug in de tijd van meer dan tweeduizend jaar. En terug gaat nu eenmaal niet. Zeker niet met bijna acht miljard mensen. 

Maar ieder mens wordt vandaag de dag geboren in een geölied systeem. Klaargestoomd voor een baan bij een fabriek, een instelling of distributiepunt van genotsmiddelen. Elk bedrijf dat de alternatieve route kiest wordt tegengewerkt, geblokkeerd op Facebook en verwijderd van YouTube. Een tegengeluid is niet gewenst. Het is één groot familiebedrijf en zolang jij meedoet met de familie zie je het zelf niet en heb je er geen last van.

Drie oorlogen tegelijkertijd.

Voert Donald Trump een ongelijke strijd, die niet te winnen is? Is het een gek? Of een lucky shot? Robin Hood of Donald Duck?

Iemand in de wereld houdt een teller bij van het aantal leugens dat Donald Trump vertelt. Die aantallen zijn ongekend. We hebben geleerd dat we leugenaars niet moeten geloven. Maar kloppen de feiten in onze kranten wel, dan? Kloppen de uitkomsten van ieder wetenschappelijk onderzoek? Kloppen de lijsten van het RIVM? Zijn testmethoden allemaal even betrouwbaar? En zijn er genoeg testen? Hoe wordt rekening gehouden met onderliggende aandoeningen? Zijn die allemaal bekend? Wordt dat na het overlijden nog onderzocht door autopsie? Is alles dan wel bekend? En kloppen dus de feiten die je in de krant leest? Je mag het antwoord zelf geven.

Door de dorpsgek met pek en veren te besmeuren kun je jezelf vrij pleiten van verantwoordelijkheid en schuld. Door steeds dezelfde zondebok aan te wijzen blijft jouw blazoen schoon. Dat deed Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Dat doen farmaceuten met homeopaten en het placebo-effect. Dat doen politici met de oppositie. Dat doen moslims met afvalligen en ongelovigen. Pas wanneer je zonder oordeel naar Donald Trump kijkt, kan het je misschien gaan opvallen dat hij drie oorlogen tegelijk voert. De strijd om zijn land en volk te redden, de strijd tegen de wetenschap en de media en de strijd tegen dat onzichtbare familiebedrijf.

DE WIJZE KONING | Khalil Gibran

Eens heerste in de verafgelegen stad Wirani een koning, die zowel machtig als wijs was. En hij was gevreesd om zijn macht, maar geliefd om zijn wijsheid.

Welnu, in het midden der stad bevond zich een bron, welks water koel was en kristallijn, waaruit alle bewoners dronken, zelfs de koning en zijn hovelingen; want er was geen andere bron.

Op zekere nacht toen allen sliepen, trad een tovenaar de stad binnen en schonk zeven droppels van een vreemde vloeistof in de bron, zeggend: Vanaf dit ogenblik zal ieder die van dit water drinkt gek worden.’

De volgende morgen dronken alle inwoners, behalve de koning en zijn kamerheer, uit de bron en werden gek, zoals de tovenaar voorspeld had.

En op die dag deden de bewoners dier stad in de nauwe straten en op de marktplaatsen niets anders dan elkaar toefluisteren: ‘De koning is gek. Onze koning en zijn kamerheer hebben hun verstand verloren. Natuurlijk kunnen wij ons niet door een gekke koning laten regeren. Wij moeten hem onttronen.

Die avond beval de koning, dat men hem een gouden beker vullen zou aan de bron. En toen die hem gebracht werd, dronk hij eruit en gaf hem zijn kamerheer om ook te drinken.

En er heerste grote vreugde in de stad Wirani, omdat de koning en zijn hofambtenaar hun verstand herkregen hadden.

Zolang Donald Trump leeft, gaat dat laatste niet gebeuren.

Igor van Kaam. Een persoonlijke noot.

Geef een antwoord