Is de Derde Wereldoorlog uitgebroken?

Logica volgens Van Kaam…

Dat na de Eerste en Tweede Wereldoorlog een derde kan volgen is logisch. En dat we veel geleerd hebben van oorlogen moge duidelijk zijn. Op een groot aantal conflicten in en om de Arabische wereld na vinden de meeste mensen, ook onze wereldleiders, dat oorlogen met bommen en granaten wel zo’n beetje passé zijn.

Een eind aan oorlogen betekent niet een eind aan conflicten. Daar waar mensen met elkaar van mening verschillen hebben mensen de behoefte elkaar te overtuigen.

Is in maart 2020 de Derde Wereldoorlog uitgebroken?

Dat is lastig vast te stellen, maar het lijkt er verdacht veel op. Wel is het vooralsnog een strijd zonder knallende wapens gebleven, op het neerslaan van enkele demonstraties na, en dat zal waarschijnlijk wel zo blijven. In een Derde Wereldoorlog herkennen we wapens mogelijk niet eens als zodanig.

Wat de schijn van een oorlog wekt, is dat overheden hun macht over hun bevolking op een ontzettend geraffineerde wijze hebben getoond, door het instellen van lock downs, avondklokken, noodverordeningen en allerlei geboden en verboden, zoals het uitsluiten van ongehoorzame burgers uit delen van de samenleving. Wil de overheid haar de bevolking zogenaamd beschermen tegen een aanwezige, maar piepkleine vijand; het virus? Want er is geen narcistische dictator die land wil bezitten of op zoek is naar olie, militaire havenplaatsen of wat dan ook. En buitenaardse wezens hebben we ook nog niet gespot. Neen, het virus, noch een militair regime, noch aliens from space. Dat zijn niet de vijanden.

Deze oorlog speelt zich af in een heel ander speelveld. Deze oorlog is er één van een globale verdeeldheid tussen verschillende bevolkingsgroepen en wordt geleid door machtige industriëlen en miljardairs. En hij is al decennia geleden gestart. Misschien wel direct na de Tweede Wereldoorlog, misschien zonder dat ze het toen door hadden.

Een aantal gelijke ingrediënten als in de Tweede Wereldoorlog

Adolf Hitler streefde naar een wereld met blonde mensen en blauwe ogen. Een wereld waarin iedereen gelijk was en zich hield aan bepaalde heldere leefregels. Zouden we die leefregels hanteren, dan zou iedereen het goed hebben. Er werd een zondebok aangewezen en zodra die vernietigd was, dan zouden we het walhalla bereiken. Hij creëerde verwarring en daarna consensus in de hoofde van zijn volgers. Alles wat hij deed stond haaks op de natuur van de mens, die geen belang heeft bij strijd, onrust en onzekerheid.

Door een stip aan de horizon te zetten, het Derde Rijk in zijn geval, werden soldaten gemobiliseerd om de klus te klaren en het gedroomde rijk te stichten.

In deze ‘Derde Wereldoorlog’ herken ik veel overeenkomsten en parallellen. Er wordt gestreefd naar een wereld die groen, schoon en veilig is voor iedereen. Niemand mag arm zijn en iedereen heeft recht op goede educatie. Dan zal iedereen het goed hebben. De zondebok in dit verhaal is de mens zelf. Hij vervuilt zijn omgeving door excessief consumptief gedrag en de mens moet heropgevoed worden.
De verdeeldheid wordt gecreëerd doordat de ene helft van de mensen vrijheid heel belangrijk vindt en niet wil worden beheerst door een overheid of gemeenschap. De andere vindt solidariteit en verantwoordelijkheid heel belangrijk en wil grote offers leveren voor deze schone wereld. Deze groep vertrouwt op een sterke overheid die aangesteld is om te leiden; de eerste groep ziet de overheid als facilitaire dienst, waarover het volk de leiding heeft.

De bommen worden nu niet op onze huizen gedropt, maar onder onze bedrijven en economische zekerheden gelegd. 

De stip aan de horizon zijn de 17 SDG’s van de Verenigde Naties en de oorlog heet The Great Reset. De soldaten die deze klus moeten klaren zijn de media, de wetenschappers en vriendelijk ogende ministers, zoals Sigrid Kaag en Mark Rutte, Emmanuel Macron en Justin Trudeau. Dat speelt er, in een notendop.

Ideologie 2030

Deze vermeende oorlog wordt gevoerd om een bepaalde ideologie veilig te stellen: een digitale ideologie.
Door de industrialisatie van de vorige eeuw was er behoefte aan veel mankracht. Zo konden fabrieken worden gebouwd en kon de levensstandaard voor veel mensen in de wereld worden verhoogd. In de loop der jaren zijn daar fantastische rechten aan gekoppeld, zoals gelijkheid van vrouwen en mannen en de ontwikkeling van goed onderwijs, gezondheidszorg en mobiliteit. 

De ideologie van de vorige eeuw heeft geleid tot een explosieve groei van het aantal mensen op deze wereld. Die groei gaat maar door en door en de wereld wordt zo onderhand te klein voor zoveel mensen. De nieuwe ideologie is dan ook; een schone wereld voor MINDER mensen. Of in ieder geval niet méér mensen.

Dit is een logische ideologie. Door robotisering van de samenleving kan de welvaart en welstand gelijk gehouden worden of verbeterd, maar hebben we veel minder mensen nodig voor de productie en dienstverlening. De buit kan dus onder een veel kleinere groep verdeeld worden en Jan met de Pet zal hierin grotendeels het nakijken hebben.

En omdat ethiek ‘voor de bühne’ best hoog in het vaandel staat, zullen mensen niet zomaar uitgeroeid gaan worden. Daarvoor zijn de middelen echt wel voorhanden, maar je kunt nu eenmaal niet in de kaart laten kijken als je een strijd wil winnen. Dan wordt je voor het startschot al gediskwalificeerd.

Wat is er dan wel gaande?

De problemen die de epidemie van mensen op deze aarde veroorzaakt is natuurlijk al veel eerder opgevallen bij de mensen die de wereld bestuderen en besturen. Kennis is macht, omdat je mijlenver vooruit kunt kijken. Een groot deel van deze mensen is afhankelijk van deze grote wereldbevolking, want zij houdt hun bedrijven in stand. Logisch dat de volgende stap in de geschiedenis van de mensheid gezet moet gaan worden door de industriëlen, maar zij zullen zichzelf niet overbodig maken. Het zijn geen interim-managers.

Omdat ze dit al decennia geleden zagen aankomen zijn er ideeën ontwikkeld om de wereld beschaafder te maken. Mensenrechten, onderwijs, medische wetenschap. De eerste decennia werden vooral de voordelen van hun ideologie kenbaar. Zo win je voorstanders en dat is gelukt. We zijn nagenoeg allemaal doordrongen van het feit dat we geen wereldzeeën moeten leegvissen, geen oerwouden moeten kappen om er palmolie te gaan verbouwen en geen wereldsteden willen waar het zonlicht niet door de smog kan doordringen. Ook willen we niemand honger zien lijden of achterop zien raken bij gebrek aan kennis en vaardigheden.

Follow the money

Alle rijke industriëlen bij elkaar hebben nooit genoeg geld, laat staan genoeg onderlinge consensus om de wereld om te vormen. Door het winnen van zieltjes bij de leiders van de landen binnen de Verenigde Naties is een selffulfilling prophecy op gang gekomen. Op deze manier beschikten de ideologen niet alleen over hun eigen cashflow, maar ook over de kasboekjes van de verschillende landen en dus over ‘ons’ belastinggeld. De neuzen gingen dezelfde kant op, de geldstroom kwam op gang en langzaam maar zeker kwam het moment daar om de macht te grijpen.

Toen kwam Corona…

Of het nu domme pech was of niet, het lijkt erop dat een medewerker van het wat chaotische laboratorium in Wuhan een nieuw virus dat daar gekweekt werd voor onderzoek onder de leden heeft gekregen. Mevrouw heeft onderweg naar huis nog een visje op de markt gekocht, heeft daar mensen besmet en is later ziek geworden. Dit gebeurde overigens wel vaker, want de medewerkers van dit soort laboratoria vormen al jaren de zwakste schakel in de veiligheid. 

Op datzelfde moment werd een rookgordijn opgetrokken rondom cijfers, onderzoeken, oorzaken, oplossingen, redenen en motieven. Niemand wist meer iets en wat we wel wisten was dat overal in de wereld mensen ziek werden, zware lichamelijke schade opliepen of kei hard stierven in ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Koren op de molen van de pers, die haar bestaansrecht ontleent aan een sensatiebeluste strategie. Omdat de cashflow van de ideologen al decennia lang hun kassen binnenstroomde en de informatie uit de wetenschap al jaren gesponsord werd door deze ideologen, kwam de focus in de berichtgeving volkomen te liggen op het verspreiden van angst en het delen van precies de gewenste kennis en informatie. En niemand die er meer iets tegen kon doen, want elke vorm van hoop en licht kon binnen de wetgeving worden afgedaan als heidense motieven om het redden van de wereld tegen te werken. Je bent vóór Agenda 2030 of je bent afvallige, deserteur, gek of melaats.

De hoofden van artsen, verplegers, wetenschappers, politici, juristen, ondernemers en van een groot deel van de bevolking waren al helemaal ingesteld op de komst van een soort Utopia, zoals omschreven in Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Zie daar de consensus waar ik het bij Adolf Hitler over had.

Waarheden buitelen over elkaar. Artsen die A roepen zijn kwakzalvers. Artsen die B roepen niet. Filmpjes die A propageren worden geweerd van sociale media. Filmpjes die B propageren niet. De Agenda 2030 is al lang uitgerold in de hoofden van de mensen die ons dagelijks leven van klank en kleur voorzien en we zijn nu aanbeland bij de laatste zet. 

“Eind oktober 1929, net toen Duitsland wat begon op te krabbelen, deed de beurscrash van New York de Duitse economie instorten. Via propagandamachine wist Hitler zichzelf en zijn partij populair te maken en won hij steeds meer zetels in het parlement.” (Bron: Wikipedia)

Na de economische crisis (2008 tot 2012, die ook in New York begon) is het Agenda 2030-denken populairder geworden dan ooit. En niet alleen binnen één land, nee binnen de gehele menselijke beschaving. Hitler had tien jaar nodig om zijn plannen uit te werken, voor hij de laatste stap zette: OORLOG. Die tien jaar zijn nu bijna voorbij.

Na Corona

Nu Corona na een paar weken uitgeroeid is op de wereld, blijft een hardnekkig deel van de bevolking steeds roepen dat er iets anders aan de hand is. Daarom blijft de consensus binnen de pers en de instanties: het verspreiden van angst. De epidemie heeft wat te kort geduurd, zo zou je het kunnen zeggen. En het mediacircus werkt!

Hoe langer de bevolking tegen elkaar kan worden opgezet, hoe groter de kans dat de derde hond er met ‘het been’ vandoor kan gaan. Deze instanties doen dat onbewust, want ze zijn doordrongen van het belang van deze Agenda 2030 en hun maatschappelijke waarde voor een betere samenleving. Daarbij hebben ze een groot deel van de bevolking achter zich gekregen en die doen het werk voor hen op straat. Trek je de vergelijking met Hitler door, zouden dat de NSB-ers zijn.

Wie gaat er winnen?

Wel, geen enkele Wereldoorlog is gewonnen door de partij die hem begon. Duitsland moest tot twee keer toe bakzeil halen.

Oorlogen worden sowieso niet gauw gewonnen door de aanvallende partij, want die is meestal de zwakste. Dat is misschien geen wetenschap, maar vooral logica. Een sterkere partij gaat geen zwakkere aanvallen; die impuls ontbreekt nagenoeg, dunkt mij.

Dat zou betekenen dat de ideologie van de Verenigde Naties (en de geld- en machthebbers op de achtergrond) gedoemd is te mislukken. Het nadeel is dat ze zich, net als Gargamel bij de Smurfen, steeds weer oplappen in hun kasteel om na een paar decennia opnieuw toe te slaan. 

En hoe zou een aflevering van de Smurfen zijn afgelopen, als Gargamel en zijn kat het halve Smurfendorp al hadden gehypnotiseerd om hun beste vriend te zijn en zich te keren tegen Grote Smurf? 

Zou Grote Smurf dan stand houden? Zouden ze hem opsluiten in een zwaar bewaakte gevangenis?

En konden de andere Smurfen hem dan ooit nog bevrijden?

Zouden slimme Smurfen een list kunnen bedenken om de hypnose van Gargamel te doorbreken en de gebrainwashte Smurfen ook weer wakker te krijgen?

Was het leven in Smurfendorp niet gewoon goed zoals het was?

2 Reacties
 1. Er zit wat in. Maar zijn ze dan zo gek bij kranten en is er dan niemand die hier onderzoek naar doet. Gaat er bij mij niet in dat niemand verder kijkt dan zijn neus lang is. Veel mensen zijn wakker maar zijn bang om hier openlijk wat over te zeggen. Mij zien ze als een gekkie als ik mij weer druk maak over de dingen die steeds opnieuw worden verzonnen. En dit gebeurde in WO 2 ook. Zoals je het beschrijft best wel eng. Maar ben bang dat de grote groep wakkere met alles in de gaten worden gehouden. Je ziet nu al dat sommige berichten niet gelezen kunnen worden, en niet te zien zijn op je Facebook pagina. Of alleen gelezen kunnen worden door mensen met de zelfde ideeën.

  • Hoi Ingrid,

   Dat is ook de reden dat ik hier alles eerst post en daarna deel op Facebook. Je account kan zomaar verdwijnen, terwijl we toch echt het goede nastreven en niemand kwaad willen doen.

   Het is lastig te geloven dat de media de boel zo verdraaien. Als je een krant goed doorspit vind je ook wel tegengeluid maar dat komt nauwelijks aan de oppervlakte op Facebook of in het acht-uur-journaal. Zie het zo maar. Het zou me verbazen als alle journalisten in Nederland bij de MSM het allemaal met elkaar eens zijn. Al denk ik dat de volgzaamheid van deze mensen wel een beetje voortkomt uit een politieke voorkeur. Wat denk jij?

   Dank voor je reactie. Groet, Igor

Geef een antwoord