Is het beschimpen en uitsluiten van niet-gevaccineerden nu wel of niet vergelijkbaar met de Holocaust?

Is het beschimpen en uitsluiten van niet-gevaccineerden nu wel of niet vergelijkbaar met de Holocaust?

Om goed antwoord te geven op deze vraag/ verzuchting is het belangrijk om een aantal artikelen te lezen die de geschiedenis achter de holocaust beschrijven. Overigens vind ik persoonlijk de vergelijking pijnlijk, onjuist en ongelukkig, maar als je goed leest kun je wel degelijk paralellen zien tussen de hedendaagse samenleving en die van de jaren ’30, kort na de economische crisis van de jaren ’20 in de vorige eeuw.

Hitler had mooie plannen

Allereerst was Hitler in het begin niet de kwaadste. Na de Eerste Wereldoorlog ontstond de grote depressie. De beurzen stortten in en de werkloosheid en armoede waren groot. 

VERGELIJK: Bedenk dat we van 2008 tot 2012 een grote economische crisis hebben gekend, die we nog maar net te boven zijn. Hitler: ‘Dat ik Henry Ford bewonder, is niet zozeer omdat hij baanbrekend werk heeft verricht om productieprocessen te standaardiseren, maar omdat hij voor de massa produceert. Die kleine auto van hem heeft meer dan wat ook bijgedragen tot het verdwijnen van klassenverschillen. Iemand die een betere auto heeft dan jij kun je wel benijden, maar je haat hem niet.’ Hitler’s plannen hadden veel weg van eerlijke economische hervormingen. ‘De tijd is rijp voor een economische inhaalslag, voor nieuwe wegen, metro’s, geëlektriseerde treinen, het is tijd om de industrie terug te eisen en te decentraliseren, om nieuwe ambachten de ruimte te gunnen.’ (Adolf Hitler) https://www.trouw.nl/nieuws/een-interview-met-adolf-hitler-uit-1933-hoe-beoordeelt-u-uw-anti-semitische-beleid~bcf5b06e

Om persoonlijke redenen lijkt Hitler een hekel gekregen te hebben aan Joodse mensen en homoseksuelen. Dat is helaas niet precies duidelijk, maar er zijn een aantal redeneringen. https://www.annefrank.org/en/anne-frank/go-in-depth/why-did-hitler-hate-jews

VERGELIJK: De grote bedrijven achter de farmacie en de technologie hebben weinig goeds met hun klanten voor. Beide industrieën zijn uit op geld en macht en helemaal niet bezig met het ‘leuker’, ‘gemakkelijker’ en ‘gezonder’ maken van het leven van mensen. Daarom zie je in de ‘wappie-hoek’ vooral veel mensen die zich bezig houden met alternatieve gezondheid en hun rug hebben toegekeerd naar de maffia-praktijken van de farmaceutische industrie. De ernst van deze situatie besef je pas echt, wanneer je het boek van Peter Gotzsche leest.

Hoe betrouwbaar zijn medicijnen?

‘Medicijnen zijn na kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Dat zou aanleiding moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm en een parlementaire enquête over de overheid die de gezondheid van burgers heeft uitgeleverd aan de farmaceutische industrie. In plaats daarvan overleggen ambtenaren van het ministerie ‘met de benen op tafel’ met vertegenwoordigers van de industrie. Ministers tekenen contracten waarin zij beloven de afspraken over de prijzen van nieuwe geneesmiddelen geheim te houden.’ De Deense arts en onderzoeker Peter Gøtzsche, die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie, laat zien dat deze industrie niet alleen patiënten, maar ook artsen voor de gek houdt met frauduleuze praktijken. ‘Er is veel moed voor nodig om klokkenluider te worden’, aldus Gøtzsche. Het juryrapport van de British Medical Association zegt dan ook niet voor niks: ‘Verplichte lectuur voor studenten geneeskunde en aankomende artsen. De veiligheid van de patiënten behoort belangrijker te zijn dan winst.’. https://nrcwebwinkel.nl/boeken/dodelijke-medicijnen-en-georganiseerde-misdaad

Wappies?

Wappies zijn dus eigenlijk mensen, die ten strijde trekken tegen de georganiseerde misdaden van Big Tech en Big Pharma. Een heel nobel streven, maar praktisch onmogelijk, tenzij de rest van de wereldbevolking mee gaat doen. De farmacie is in de loop van de laatste decennia juridisch zo beschermd geraakt door hun inmenging in de politiek, dat haast niemand nog over objectieve en onafhankelijke onderzoeken naar medicijnen beschikt. Tel daarbij de rol van Dr. Fauci op, die waarschijnlijk het 2019 c-virus mede liet ontwikkelen in een gain-of-function onderzoek, terwijl de geschiedenis uitwees, dat virussen nu eenmaal uit laboratoria lekken. Dat was zo met de Mexicaanse griep en ook met SARS. Een levensgevaarlijke excercitie. https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/gb-spotlight-20040427-03

Gegeven het feit dat Dr. Fauci (met medeweten van Tedros Ghebreyesus (WHO)) maandenlang heeft gelogen over deze zaken, de wereld heeft opgehitst met nauwelijks werkende maatregelen, die wel desastreuze economische, sociale en psychologische effecten teweeg brachten, maakt één en ander minstens zeer verdacht. Komt nog bij dat de man die door Donald Trump aan het hoofd van de FDA, de waakhond voor de farmaceutische industrie die zelf steeds hopeloos zwicht voor de gigantische macht en druk van de farmacie, plaatste, nu directeur bij Pfizer is geworden. Deze man zal écht niets bijdragen aan het bekendmaken van de risico’s en bijwerkingen van medicatie en behandelingen: Scott Gottlieb: He is presently […] a member of the board of directors of drug maker Pfizer, Inc. https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Gottlieb

Crisis en Reset, 1933 en 2019

De economische crisis die tot 2012 duurde, het sindsdien nauwelijks verbeterde incentive-klimaat binnen banken en institutionele beleggers, de schijnbare klimaatverandering en de fouten uit het 17e eeuwse verleden van onze westerse voorvaderen worden nu aangewend om nieuwe hervormingen te creëren. The Great Reset. 

Echter, wat wappies onderzoeken en daardoor te weten komen is dat nu juist Big Pharma en Big Tech de initiatiefnemers en de winstmakers zijn van deze Great Reset. De 17 sustainable goals van de Verenigde Naties klinken heel mooi, maar het verkiezingsprogramma van Hitler klonk ook mooi, in 1933. Nu zal Hitler andere bedoelingen gehad hebben dan Klaus Schwab en hier gaat de vergelijking met de holocaust misschien mank, maar je kunt op je klompen aanvoelen, dat mensen als George Soros https://www.weforum.org/agenda/authors/georgesoros en consorten zich voordoen als filantropen, maar enkel uit zijn op winst en macht, zoals de hele industrie achter Big Tech en Big Pharma dat is. 

Wel nu, de pers heeft Hitler heel lang het voordeel van de twijfel gegeven. Lees dit artikel van de Volkskrant maar eens. https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/in-1934-viel-nog-in-de-volkskrant-te-lezen-dat-hitler-de-wereld-een-dienst-had-bewezen~b0c6398a De gewone burger wist eigenlijk totaal niet, wat er nu precies gebeurde in NAZI Duitsland. Zelfs veel Joodse mensen wisten het niet en waren trots, dat ze te werk werden gesteld in Duitsland. Dit kwam mede omdat Hitler de media zo goed bespeelde. 

VERGELIJK: Dat zien we heden ten dage ook, alleen veel geraffineerder. Mensen worden verleid met ‘sustainability’, maar niemand adviseert je om op de fiets je boodschappen bij de boer te gaan doen. Niemand verbiedt ouders hun kinderen met de auto naar school te brengen. Of géén mobiele telefoon te kopen, waar kobalt in verwerkt is. Nee, je moet een Tesla kopen, zonnepanelen op je dak leggen en windmolens prachtig vinden. Allemaal oplossingen uit de koker van de industrie. Zo ook het idee dat we meer medicijnen (moeten) gaan gebruiken. https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/global-medicine-spending-and-usage-trends

Peter Gotzsche stelt heel simpel: “Veilige medicijnen bestaan niet. Sommigen leveren een geweldige bijdrage aan de mensheid, maar de meeste of zowat alle medicijnen zijn gevaarlijk en overbodig.” Kijk een avond TV reclame, of nog beter, Amerikaanse TV-reclame, en de pillen- en poedersadvertenties vliegen je om de oren.

17 SDG’s

Wappies zien dat die ‘sustainable goals’ onze levens, onze vrijheid onze vermogens alleen maar in de handen van gewetenloze industriëlen drijven. Mensen die niets geven om andere mensen, maar om hun machtspositie, hun vermogen en dat van hun nageslacht. De farmaceutische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en de tabaksindustrie zijn verantwoordelijk voor het einde van miljarden mensenlevens. Dat zijn geen incidenten; als je het boek van Peter Gotzsche kent, of van klokkenluiders in de journalistiek of de technologie, dan vind je steeds een vergelijkbaar patroon. Onder druk van geld wordt alles vloeibaar.

Het geschiedenis kent ook een belangrijk herhalend patroon: Crisis —> mooie plannen —> machtsovername —> genocide of uitsluiting of oorlog.

Machtsovername

De periode van machtsovername is bijna afgerond, dus je kunt wel inschatten welke kant het nu op dreigt te gaan. Door het uitsluiten van mensen die zich verzetten tegen deze industriële machtsgreep (want zo zien zij dat), ontstaat een gevaarlijke situatie, die zeker parallellen heeft met WOII. Gelukkig belanden er nu geen mensen in gaskamers, dus die vergelijking gaat volkomen mank. Saillant detail is wel, dat IG Farben, de patenthouder van het middel dat gebruikt werd in de gaskamers nu nog altijd een grote farmaceut is. Maar om tegen een grote industrie, die intensief verweven is in de politiek, in officiële instanties zoals onze ministeries, RIVM’s, EMA’s en in de gehele gezondheidszorg, ten strijde te trekken is vooral heel dapper. Waarschijnlijk uitzichtloos, maar dapper. 

Hopelijk snap je nu dat de vergelijking met de holocaust, hoe ongelukkig geformuleerd en hoe kwetsend ook, in de ogen van sommigen absoluut geen hele rare is. Een kans als deze doet zich voor de industrie en de politiek maar ééns in de 50 tot 75 jaar voor. The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world’ – Professor Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman, World Economic Forum. https://www.weforum.org/focus/the-great-reset

‘Het v i r u s’ bestaat, is ontsnapt uit een laboratorium en is absoluut gevaarlijk voor honderden miljoenen mensen op aarde. Of het duurbetaalde prikje niet minstens even gevaarlijk blijkt te zijn zullen we waarschijnlijk nooit helemaal te weten gaan komen, als het aan de farmaceutische industrie ligt. Een hersenbloeding kan immers iedereen overkomen…

Igor van Kaam

Geef een antwoord