Help! Er is een crisis! Of toch niet?

Jaren geleden las ik het boek van Neale Donald Walsh, Een Ongewoon Gesprek met God. Ken je dat boek? De schrijver gaat daarin een denkbeeldige dialoog aan met God en leert via die weg bijzondere dingen over het leven op aarde en het gedrag van mensen.

Het boek is geschreven vlak na de grote tsunami in Thailand en andere Aziatische landen, waarbij honderdduizenden mensen omkwamen en hele dorpen van de aardbodem gespoeld werden. Neale vraagt daarover aan God zoiets als: “Hoe kan het dat er zulke rampen gebeuren, wanneer U enkel goedheid zou vertegenwoordigen? Hoe kunt U dit laten gebeuren?”

God antwoordt dat het ons mensen eigen is om gebeurtenissen te bestempelen als zegen of als ramp, zodat we het een plekje kunnen geven. Hij legt uit dat in zijn optiek alles opeenvolgende gebeurtenissen zijn. Er is geen sprake van een straf of van een zegen.

Deze gedachtengang sluit bijzonder goed aan bij het gedachtegoed van NLP. Ook wij stellen dat dingen geen oorzaken of gevolgen hebben. Een ‘fout’ levert dus geen straf op, net als goed gedrag geen zegen brengt. Voor sommigen is dat lastig te verkroppen. Immers, Newton leerde ons: ACTIE = REACTIE.

De oorzaak van het aanspringen van het licht is toch, dat je op het lichtknopje klikt? Of niet dan?

Punt is, dat het lichtknopje slechts een klein onderdeel is van het geheel. Belangrijk voor het krijgen van licht is ook, dat er stroom is, dat je de rekening hebt betaald, dat de stroomdraden goed liggen, het lampje niet stuk is en er überhaupt een lamp hangt. De ‘oorzaak’ van het branden van het licht is dus niet louter het drukje op de schakelaar. Het zijn misschien ook geen oorzaken, maar condities waaronder het licht kan branden.

Vraag is dus of we het Coronavirus waaraan mensen op dit moment besmet kunnen raken een ramp of een crisis moeten noemen. Het zal waar zijn dat sommige mensen zich zorgen maken. Het zal ook waar zijn dat mensen ziek kunnen worden en zelfs kunnen overlijden. Onze vrijheid om te kunnen reizen wordt ingeperkt uit angst om anderen te besmetten. In vele landen mogen mensen zelfs niet de deur uit, tenzij het hoogst noodzakelijk is.

Het woord CRISIS wekt angst bij mensen op. Dus toch oorzaak-gevolg? Ja en nee. Of je het van me wil aannemen of niet;

Iets een crisis noemen is een keuze.

Wat als Corona nu een zegen blijkt te zijn voor ons milieu?
Wat als het terugdringen van verkeer ervoor zorgt dat de CO2 en NO-X uitstoot zover teruglopen dat we onze klimaatdoelstellingen behalen?
Wat als we spontaan nieuwe manieren vinden om ons werk te kunnen doen?
Weer aandacht voor elkaar en onze kinderen hebben?
Wat als we nieuwe manieren gaan vinden om op een prettige manier samen te leven?
Wat als we ineens beseffen dat je met geld en mooie spullen geen gezondheid of bescherming kunt kopen?

Corona een crisis noemen is slechts één kant van de zaak belichten. Corona een zegen noemen belicht slechts een andere kant van de zaak. Alles overziend kunnen we stellen dat Corona gewoon een gebeurtenis is. Nu raakt het ons, straks zijn we misschien wel dankbaar.
Zoals we ook ooit dankbaarheid kunnen voelen voor het verlies van een baan, waardoor je in staat werd gesteld nieuwe dromen te verwezenlijken.
Zoals we ook ooit dankbaarheid kunnen voelen na het verbreken van een relatie, waardoor je uiteindelijk de liefde van je leven kon tegenkomen.
Zoals we ook ooit dankbaarheid kunnen voelen voor het verlies van een dierbare door overlijden, omdat zijn of haar wijze levenslessen en de warme momenten samen extra waardevol werden. Heel plat gezegd; de meeste kunstenaars verdienen dood meer dan levend. Hoe zou dat komen?

Ik kan begrijpen dat dit verhaal je prikkelt. Zijn ze nou helemaal gek geworden daar bij NLP? Iedereen zit in de rats en jullie bagatelliseren de hele situatie?

Wat we willen delen is dat je de vrijheid hebt om zelf je mening te vormen. En dat het geen zin heeft om een oordeel te hebben over de mening van een ander, want we kiezen allemaal de mening die ons doet voelen zoals we ons willen voelen. Wij kiezen ervoor een mening te hebben die ons een goed gevoel geeft. Of andersom, we geven onszelf een goed gevoel en beoordelen dan welke mening in ons opkomt. Gedachten veroorzaken geen gevoelens, zoals gevoelens geen gedachten veroorzaken. Ze gaan hand in hand en je kunt zelf kiezen waar te beginnen. Je kunt ervoor kiezen de signalen van buitenaf mee te nemen, of je besluit dat juist niet te doen. Die vrijheid gunnen wij je graag.

Wij wensen voor jou dat je veel prettige gedachten en fijne gevoelens hebt de komende weken. En de jaren daarna.

Wil je meer weten download dan mijn E-book NLP & Omgaan met een Crisis

Heel veel warmte en liefs

Igor van Kaam

Geef een antwoord