Complotdenker of complotkenner? What's in a name?

Complotdenker of complotkenner?
What’s in a name?

Mijn gewaardeerde collega Joost van der Leij schreef onlangs een blog over complotdenkers: Complotdenken en psychose

 

Hij stelt dat complotdenkers ‘teveel openstaan voor redeneringen en te weinig voor empirische bewijzen’. Verder denkt hij dat ‘Complotdenkers vaak denken dat mensen die weigeren mee te gaan met hun geloof in een samenzwering dat doen omdat zij in een angstpsychose zitten die op haar beurt natuurlijk weer door de samenzweerder is veroorzaakt’. En vanzelfsprekend komt hij tot de conclusie dat daar werkelijk niks van klopt.

 

‘In het Universum gebeuren dingen, en jij en ik vinden daar wat van. Dat is ons eigen oordeel, niet dat van het Universum.’

Mank

Zijn verhaal gaat een beetje mank op de definitie van ‘complot’. Een complot is immers geen ding dat je kunt aanraken, maar een complex geheel aan handelingen, processen, theorieën en tijdlijnen. Hij lijkt in zijn verhaal ervan uit te gaan dat hij mensen bedoelt die in kwaadaardige complotten geloven. Als dat zo is, slaat hij daarmee de plank helemaal mis en worden de rest van zijn woorden niets meer dan loze bladvulling.

The truth is in the eye of the beholder

Een complot wordt namelijk goed- of kwaadaardig voor jou, wanneer jij er kennis van neemt. Tot die tijd is het gewoon een plan, een voornemen of besluit, of wat dan ook dat in het verleden gebeurd is of in de toekomst staat te gebeuren. Wanneer jij profijt denkt te hebben bij dat plan, zul je het een goedaardig complot vinden. Al zou je het dan misschien niet zo snel complot noemen. Wanneer jij schade denkt te gaan ondervinden, wordt het in jouw hoofd een kwaadaardig complot.

Reorganisatie; een voorbeeld

De reorganisatie van een bedrijf kan een zegen zijn voor haar toekomst, maar een kwaadaardige opzet lijken voor de persoon die daar pas een paar maanden werkt, lang gezocht heeft naar een baan en een gouden toekomst voorspeld kreeg tijdens zijn eerste evaluatie. ‘Dit moeten ze geweten hebben en ze hebben er gewoon over gezwegen! De hufters!!’ Zoiets… Mogelijk was door het management de afspraak gemaakt dat er pas ‘slapende honden wakker gemaakt zouden worden’ als alle plannen doorgerekend waren en de reorganisatie zeker goed zou uitpakken. Na bekendmaking werd er snel gehandeld en kwam de verandering als een verrassing voor velen, ondanks, of dankij, zorgvuldige voorbereidingen en maximale integriteit naar het personeel.

Covid-19

Het complot wat Van der Leij hoogst waarschijnlijk beoogt is corona. Dat maak ik op uit de context van de website waarop de blog te vinden is. In de praktijk geeft Joost te kennen de ernst van corona te onderschrijven en de aanpak van de overheid toe te juichen. Daarin staat hij gelukkig niet alleen.
Nu is corona geen complot, maar een virus, dus laat mij mezelf nader toelichten.

Van der Leij stelt dat mensen die kritisch zijn op het beleid van de overheid en weinig vertrouwen hebben in het vaccin dat in het kader van de volksgezondheid aan de bevolking wordt ‘opgedrongen’, dat doen omdat zij complotten zien; samenzweringen tegen de mensheid. Hij stelt ze aan het einde van zijn column zowat gelijk aan drugsverslaafden: ‘Complotdenken zorgt ervoor dat je veel aandacht, bevestiging en complimenten krijgt van andere complotdenkers. Daar raken complotdenkers letterlijk aan verslaafd.‘ Dat zou dan ook de reden zijn dat complotdenkers moeilijk op eigen kracht uit hun confirmation bias* kunnen komen. (*: de wereld zien door je eigen gekleurde bril) 

Maar is er dan écht geen plan?

Wie de geschiedenis van de geneeskunde heeft bestudeerd kan simpelweg teruglezen dat de huidige allopathische geneeskunde zo’n beetje het koekoeksjong onder de vele verschillende ‘geneeskunden’ is geweest. Waar mensen vroeger prima uit te voeten konden met kruiden, planten en andere natuurlijke stoffen (denk aan levertraan), bracht de scheikunde in de 19e eeuw verandering. ‘De Amerikaanse zakenman John D. Rockefeller (1839-1937) deed veel in olie en wist dat de meeste medicijnen uit olie komen. Hij heeft met financiële steun aan het rapport-Flexner en vele miljoenen dollars subsidie aan universiteiten in Amerika, Engeland en Frankrijk ervoor gezorgd, dat het idee ontstond dat de allopathische geneeskunde (geneeskunde met behulp van medicijnen) de enige echte was en alles kon oplossen; de rest is ‘alternatief’, niet wetenschappelijk, dus mag niet op een universiteit onderwezen worden. Hij heeft er vele miljarden aan verdiend.’ [Bron citaat: Nederlands Dagblad https://www.nd.nl] 

Onze geneeskunde is gestoeld op een plan

Mogelijk was dit plan om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen met moderne kwalen, als gevolg van het nieuwe leven in snel uitdijende steden, op hun beurt weer het gevolg van de industriële revolutie die in die tijd in volle gang was. Mensen woonden krap, met velen in één huis, werkten hard in vuile omstandigheden en hadden geen of weinig gezond voedsel tot hun beschikking. Dat was een groot verschil met het feodale boeren leven waaraan het menselijk lichaam en haar geest al eeuwen gewend was. 

Maar even mogelijk was het plan van meneer Rockefeller gericht op het zien van een gat in de markt en de behoefte om daar uitermate groot in te worden. Voor John D. Rockefeller was het dus ook geen kwaadaardig plan of complot, maar een business model. Het zou hem de rijkste en machtigste man op aarde kunnen maken en voor wie zoiets ambieert is een dergelijk plan als de kip met de gouden eieren.

Jammer vind ik wel, dat alle andere vormen van geneeskunde werden verboden of hun imago bevuild, heel veel kennis werd vernietigd en artsen zelfs gevangen werden gezet, omdat ze de overstap naar de allopathische geneeskunde niet wensten te maken. Ze wilden niet bekeerd worden tot de scheikunde. 

Gelijk

In hun eigen ogen hebben complotdenkers gelijk. Zij ervaren nadelen bij ‘de kip met de gouden eieren’ van meneer Rockefeller en de allopathische geneeskunde. Zij zoeken naar de vrijheid om niet opgenomen te worden in het systeem van gezondheidszorg. Anderen willen niet opgenomen worden in het systeem van onderwijs; kijk bijvoorbeeld naar zigeunerfamilies van enkele decennia terug. Weer anderen zijn bang voor populistische politici en vrezen een Tweede Wereldoorlog als zij de vrije hand krijgen jegens niet-Westerse Nederlanders of mensen die een andere religie beleven. We zijn wat dat betreft allemaal een beetje complotdenkers.

Maar is er nou een plan voor de toekomst?

Wel, als je beseft hoe belangrijk onze politici en koningshuizen instituten als de Verenigde Naties en het World Economic Forum vinden, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze daarnaar luisteren als het gaat om het maken van beleid voor de toekomst van ons land en van Europa. En bij de Verenigde Naties vindt men een aantal dingen belangrijk, die jij en ik helemaal niet belangrijk hoeven te vinden. We mogen ze zelfs ronduit gevaarlijk of mensonterend vinden. Nadeel is, dat jij en ik in een democratie wonen waar de meeste stemmen gelden. Dus wanneer van de 151 kamerleden er 76 ook gecharmeerd zijn van de plannen en idealen van de Verenigde Naties is er een kans dat jij en ik moord en brand gaan schreeuwen, wanneer ‘het land’ achter deze plannen komt te staan.

Zo ging het ook bij de verkiezingen van de president van de Verenigde Staten. President Trump verloor daar met een klein percentage van Joe Biden en vele Republikeinen kwamen in opstand en vermoedden kwaadaardige opzet. Of dat achteraf te bewijzen is, is niet alleen afhankelijk van of het daadwerkelijk gebeurd is, maar ook of er genoeg sporen herleidbaar zijn naar de daadwerkelijke voorbereidingen van de verkiezingen. Dat weet je pas, als je ze gevonden hebt. Eerst is het ‘complotdenken’, later wordt het misschien ‘complotkennen’.

Het plan voor de toekomst

De Verenigde Naties hebben een plan of bedoeling met de wereld en dat is deze schoner, groener, eerlijker en welvarender maken. Klinkt mij als muziek in de oren en velen met mij, denk ik. Echter, de manier waarop deze plannen uitgevoerd moeten gaan worden zou kunnen betekenen dat jouw privacy, jouw anonimiteit, jouw vrijheid om ook buiten het systeem te opereren en jouw bewegingsruimte ingeperkt kan gaan worden. 

You will own nothing and you will be happy

Ongebreideld reizen naar verre oorden kun je nauwelijks groen noemen, maar het is wel leuk om te doen en het verrijkt je wereldbeeld.

De kinderen naar school brengen in de auto is veilig en gezellig, maar erg vervuilend. Jouw Tesla is veel schadelijker dan de benenwagen.

Alibaba is avontuurlijk winkelen, maar jouw zooi komt wel met een container uit China, waar mensen andere arbeidsomstandigheden kennen dan jij.

Zo is dat ook voor jouw hippe kleding, die je nodig hebt voor je volgers op Instagram.

Een ‘eerlijk’ inkomen gaat gepaard met heel veel overheidsregulatie, want de mens is van nature bezitterig. Bezit geeft namelijk veiligheid. Dus als de Verenigde Naties vragen om je huis, je auto, je voedsel en je kleding te delen met anderen, dan grijpt dat wel in. En wat is eerlijk, als de één er hard voor werkt en de ander niet?

Vraagt de overheid je vervolgens om jouw bezittingen aan haar af te staan, zodat zij ze eerlijk kan verdelen, lijkt dat wel wat op communisme. Ook dit is gewoon één van de prachtige plannen van de Verenigde Naties en het World Economic Forum en een meerderheid van onze Tweede Kamer lijkt die plannen te steunen.

Bekijk de video maar eens, maak je eigen oordeel en leer ondertussen iets van NLP-taalpatronen.

Tegenstellingen zul je altijd hebben

Zo kan het dus, dat de ene groep de andere van complotdenken beschuldigt. De Verenigde Naties gelooft het complot dat als we zo doorgaan de wereld reddeloos verloren is. Klimaatgoeroes geloven dat de stijgende temperatuur op aarde de mensheid en vele diersoorten ten val gaat brengen en dat dat jouw en mijn schuld is. Geert Wilders gelooft dat de Islam de wereld wil veroveren. En Lange Frans gelooft dat mensen in de Europese Koningshuizen en de wereldtop pedofiel is en kinderbloed drinken. Dat zou de massale hoeveelheid vermiste kinderen in de wereld verklaren.

Het maakt niet uit wat je gelooft; er zullen altijd mensen zijn die naar hetzelfde plaatje kijken en het mooi of toch lelijk vinden. Die het geruststellend of beangstigend vinden. Die er om kunnen lachen en die er boos om worden. Situaties raken je, op een manier jij zelf bepaalt. Dat is het meest geruststellende dat ik ooit van Neal Donald Walsh geleerd hebt. ‘In het Universum gebeuren dingen, en jij en ik vinden daar wat van. Dat is ons eigen oordeel, niet dat van het Universum.’

Dus, Van der Leij: Complotdenkers hebben, net als drugsverslaafden, gelijk!

Igor van Kaam

Geef een antwoord